Prisblad 2020

Priser for 2020

Gebyrer der opkræves af Modstrøm

Betalingspåmindelser
Første betalingspåmindelse*      100,00 kr.
Anden betalingspåmindelse*      100,00 kr.
Tredje betalingspåmindelse*      100,00 kr.

Kompensationsgebyr* (B2B)                                                                   310,00 kr.

Misligholdelse

Misligholdt aftale - Privat      450,00 kr.
Misligholdt aftale - Erhverv   3.125,00 kr.
Hertil lægges Modstrøms tab af fortjeneste for den resterende periode.  

 

Udtrædelse i bindingsperioden

Misligeholdt aftale - Privat (Udtrædelse af aftalen i bindingsperioden)      450,00 kr.
Misligholdt aftale - Erhverv (Udtrædelse af aftalen i bindingsperioden og manglende betaling af forskud)   3.125,00 kr.
Hertil lægges Modstrøms tab af fortjeneste for den resterende periode.  
Administrative gebyrer
Administrationsgebyr for betaling via PBS hvis ikke dette er inkluderet i servicepakken         8,00 kr.
Flytning uden varsel      450,00 kr.
Fremsendelse af faktura pr. brev       49,00 kr.
Genforsendelse af Modstrøm pakker, pr. pakke      175,00 kr.
Netadministrationsopkrævningsabonnement**, pr. måned       10,00 kr.
Opkrævning af ekstraordinære poster fra netselskabet       75,00 kr.
Overførsel af penge til kundens konto        75,00 kr.
El-aflæser™  
El-aflæser™      999,00 kr.
Returlabels til returnering af El-aflæser™ udlånt af Modstrøm      100,00 kr.
Montørbesøg (kun Sjælland samt Lolland og Falster)      499,00 kr.
LED pærer  
Manglende afhentning af LED pærer       100,00 kr.
Betaling for LED pærer ved udtrædelse af Sparegarantien inden for to år       95,00 kr.
 
Gebyrer der opkræves af dit netselskab (netselskaber der benytter DE standardgebyrer)

Aflæsningsbesøg      562,50 kr.
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)       725,00 kr.
Fjernbetjent afbrydelse       131,25 kr.
Fjernbetjent genåbning       131,25 kr.
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid      325,00 kr.
Fogedforretning, udkørende   Efter regning
Opstart af fogedforretning       987,50 kr.
Genopsætning af nedtaget måler       887,50 kr.
Genåbning       687,50 kr.
Genåbning uden for normal arbejdstid    1.537,50 kr.
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler   1.775,00 kr.
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted    2.487,50 kr.
Målerundersøgelse på stedet       800,00 kr.
Nedtagning af måler       825,00 kr.
Rykker for manglende selvaflæsning        93,75 kr.
Skønnet aflæsning       81,25 kr.

 

Alle priser er inklusiv moms med undtagelse af dem markeret med * som er momsfrie 

For erhvervskunder er priser markeret med ** angivet ekskl. moms

Klik her for priser fra netselskaber der ikke følger DE Standardgebyrer samt priser på nettariffer og afgifter hos de forskellige netselskaber.

Modstrøm forbeholder sig retten til at viderefakturere gebyrer fra dit netselskab. Se dit netselskabs aktuelle priser.