Gratis online energitjek af din bolig

I rigtig mange boliger er der penge at spare ved at energiforbedre. Undersøg om det gælder din! Med Husets Web energiberegneren får du på mindre end 20 minutter en uvildig og uafhængig energihandlingsplan for din bolig - gratis og uforpligtende.

Gratis energirapport og kvalificeret opfølgning

Når du har gennemført energiberegningen, vil du blive kontaktet af en energivejleder fra Modstrøm. Energivejlederen vil kvalitetssikre din rapport og hjælpe dig med at forstå og omsætte rapportens anbefalinger til konkrete energiforbedringer. Rådgivningen er naturligvis helt uforpligtende for dig. 

Det indeholder energirapporten

Energirapporten er en grundig gennemgang af din bolig. Du får overblik over:

• Mulige energiforbedringer - isolering, varmekilde, solceller, nye vinduer osv.
• De samlede investeringer og de energimæssige besparelser
• Finansberegner - ÅOP på kreditforeningslån og boliglån
• Rådighedsbeløb - hvad betyder energiinvesteringen for din boligs energiøkonomi
• Konkrete handlingsplaner - på de tiltag, det er fundet relevant at gennemføre

Energimæssige løsningsforslag - opfylder Byggereglement 2015 (BR15)
Overslag på den samlede løsning - investeringens størrelse og besparelsespotentiale
Samlet Energirapport - der sammenfatter ovennævnte punkter.

Herunder:

• Blanket vedr. Boligjobordningen
• Jordvarme-blanketter til kommunen, hvis det er relevant

Rapporten bygger bl.a. på følgende forhold:

• Energipriser (lokale fjernvarmepriser, olie-, gas og el-priser) ajourføres løbende
• Skattesatser pr. kommune
• Husets Webs databaser (arketyper af boliger m.v.)
• BBR
• Standardværdikataloget
• Håndværkernes priser er beregnet på V&S-prislister, med regionale variationer
• Materialerne er fra V&S-prislister, samt egne uvildige prisafdækninger på nettet

Sådan virker energiberegneren

Med udgangspunkt i energiøkonomien i boligen har vi udviklet en energiberegner til brug for den almindelige boligejer, som ingen særlige forudsætninger har. Værktøjet er pædagogisk opbygget, og fagbegreber er oversat til almindelige ord. Beregneren indeholder data, som kan understøtte processen og hjælpe dig som bruger.

Målet er, at man skal kunne udarbejde en online rapport på mindre end 20 minutter. Til sammenligning kræver det typisk cirka 1 time for en ekstern konsulent at gennemgå en almindelig bolig for at udarbejde en energirapport.

Målet med energiberegneren er at danne en rapport, du som boligejer kan arbejde videre med. Den tager udgangspunkt i din boligs nuværende situation og er en vejledning i, hvilke forhold i din bolig du bør have fokus på. Med rapporten får du et redskab til at energiforbedre din bolig og opnå besparelser til gavn for din daglige økonomi. 

Energiberegneren tager afsæt i boligens nuværende energiforbrug og ser på, hvad forbruget kan reduceres til inden for rimelige tilbagebetalingstider. Husets Web vurderer ikke, om energiforbruget er højt eller lavt – kun om der er potentiale for at sænke det. 

Kan jeg tro på resultatet?

Beregneren er intelligent og dynamisk og hjælper dig med at spare på energien og forbedre privatøkonomien.

Beregneren er fodret med oplysninger om dansk bygningsarkitektur gennem 200 år, bygningsstatistik og oplysninger om varmesystemer. Informationerne kobles med oplysninger om den konkrete bolig. Beregneren henter oplysningerne fra offentlige databaser ud fra den indtastede adresse, og dertil kommer dine egne oplysninger om boligen og de reelle forbrugsmæssige omkostninger til el, vand og varme.

Resultatet samles i en Energirapport, der giver et rigtigt godt billede af dine muligheder for at energiforbedre din bolig. Rapporten ligger tæt på den vurdering, en energikonsulent eller håndværker vil komme frem til ved inspektion af huset.

Om Husets Web

Husets Web udvikler systemløsninger relateret til energiforbedringer i boliger i form af en energirapport til boligejeren.

Husets Web er stiftet i 2008, finansieret af private midler. I 2010 vandt Husets Web IT- og Telestyrelsens Innovations-konkurrence, Offentlige Data I Spil. Husets Web blev i sommeren 2014 købt af Modstrøm for at understøtte strategien om at skabe værdi for kunderne gennem energioptimering. 

Idégrundlag
Idégrundlaget for Husets Web er på kort tid at levere boligejeren en energirapport, der giver et godt overblik over de energiforbedringsmuligheder, den pågældende bolig rummer; samt bistå boligejeren i at få gennemført relevante forbedringer.

Husets Web energiberegneren stiller viden og information til rådighed for boligejeren på et uvildigt grundlag, og målet er at tilbyde Danmarks bedste online energiberegner.