CO2-kvoter falder i værdi

Prisen på CO2-kvoter er faldet de seneste år. Klimaekspert kalder de politiske målsætninger i EU for slappe.

Opkøb og destruktion af CO2-kvoter har de senere år været en god måde at begrænse udledningen af drivhusgasser i Europa. Men finanskrisen og manglende politisk vilje er ifølge klimaekspert med til at forringe værdien af kvoterne.

"Grundlæggende er det en udmærket model. Men i dag kan man godt diskutere værdien af den. Jeg mener, det væsentligste problem er, at de politiske målsætninger er for slappe," siger direktør Jørgen Abildgaard fra rådgivningsfirmaet Poyry, der rådgiver virksomheder indenfor energi.

30 procent reduktion
Ifølge Abildgaard burde EU satse på at reducere udledningen af CO2 med 30 procent inden 2020 i stedet for med kun 20 procent.

"Det ville forhøje prisen på kvoterne med 5-10 euro per ton, fordi EU ville have færre at dele ud af," vurderer Jørgen Abildgaard.

Formålet med kvotesystemet er, at virksomhederne skal købe kvoter, hvis de vil udlede CO2. Det skal altså være dyrt at forurene. Men jo flere kvoter, der er på markedet, jo billigere bliver de - og jo billigere bliver det at forurene.

Finanskrisen
Finanskrisen har desuden bidraget til, at der nu er flere kvoter på markedet.

"Mange virksomheder køber færre kvoter, fordi de skærer ned i produktionen," forklarer Jørgen Abildgaard.

De faldende priser på kvoter er baggrunden for, at Modstrøm udvider sine tilbud til kunderne. I 2008 introducerede virksomheden en række produkter, der blandt andet indeholdt opkøb og destruktion af CO2-kvoter.