Klimaet savner liberalisering af el-markedet

Langt størstedelen af danskerne - både private og virksomheder - bliver ved med at være kunder hos det el-selskab, de altid har været.

Forklaringen er blandt andet, at det er unødigt besværligt at skifte el-selskab.

Leveringen af strøm i el-nettet er ikke omfattet af liberaliseringen. Den står de selskaber, der har forsyningspligten, for. Forbrugerne kan med andre ord ikke vælge, om de vil støtte den fortsatte satsning på kulkraft og fossile brændsler, eller om de vil betale lidt ekstra og støtte en mere klimavenlig produktionsform. Klimaet lider under politikernes frygt for at liberalisere markedet.

Fra kontakt med jer, der er kunder hos Modstrøm, ved jeg, at der er mange, som gerne vil betale en lille merpris, hvis det gavner klimaet og begrænser CO2-udslippet. Jeg ved også, at der er andre, der gerne vil have et billigere produkt og vil skifte selskab for at sende et signal til deres hidtidige el-leverandør og politikere.

Alle Modstrøms kunder - ligesom kunder hos andre uafhængige el-selskaber - bliver ved med at få en regning fra deres gamle selskab. Det vil sige, at hvis man vil skifte el-selskab i Danmark, modtager man selvfølgelig en regning fra sit nye selskab. Men man bliver også ved med at få en faktura fra sit gamle selskab.

Det er helt urimeligt besværligt. Derfor har Modstrøm netop sammen med fem andre uafhængige el-selskaber sendt et åbent brev til klima- og energimister Lykke Friis og Folketingets energipolitiske ordførere, for at få dem til at få liberaliseringen til at fungere efter hensigten.

Du kan læse mere om vores henvendelse til politikerne her i nyhedsbrevet. En anden historie bekræfter, at der er behov for yderligere liberalisering. En ny undersøgelse viser, at mindre virksomheder gerne vil gøre noget for klimaet, men forholdsvis få gør noget aktivt ved det.

Endelig er jeg meget glad for at kunne præsentere vores kunder for nyheden om, at vi har solgt en stor aktiepost til Kesoni Group. Dermed har vi fremtidssikret vores virksomhed med et nyt samarbejde, der på sigt også vil gavne vores kunder og i sidste ende klimaet.

 

God fornøjelse.

Roar Seeger

Adm.Direktør, Modstrøm