El uden fodlænke

Af Anders Millgaard, adm.dir., Modstrøm
(Bragt i Børsen 8.11.2012)

Energiminister Martin Lidegaard vil justere den danske lov om elforsyning.

Det er der god grund til, for den nuværende er på et enkelt område i strid med EU-lovgivningen. Men med den justering, der lægges op til, er der en risiko for, at et stort flertal af danske elkunder ufrivilligt bindes med fodlænke til et nyt elprodukt, som de ikke en gang selv har valgt. Det er utilsigtet, og vi vil opfordre ministeren til at sikre, at det ikke sker.

Lovændringen handler om tildelingen af forsyningspligt, dvs. retten og pligten til at sælge strøm til de elforbrugere, der ikke aktivt har valgt en elleverandør og et elprodukt. Den strøm, som leveres under forsyningspligten, er prisreguleret af Energistyrelsen.

Den nye lov betyder, at aftalerne om forsyningspligt fremover skal sendes i udbud - i overensstemmelse med EU's regler. Men samtidig får leverandøren med forsyningspligt mulighed for at flytte kunderne over på andre produkter, hvis ikke den enkelte kunde aktivt tager stilling.

Og det er her, risikoen for fodlænke ligger.

For hvis det går, som vi frygter, vil selskaberne benytte sig af muligheden for at flytte kunderne til kommercielle produkter og samtidig indføre en binding på seks måneder for private elforbrugere og langt mere for erhvervskunder. Det har de klare kommercielle interesser i.

Sådan en binding vil af to grunde være fuldstændig urimelig:

For det første vil den forhindre forbrugere i at skifte, hvis de finder ud af, at de er blevet flyttet til et produkt, de rent faktisk ikke ønsker, eller som ikke lever op til løfterne.

Og for det andet vil bindingen ødelægge den spirende konkurrence på elmarkedet, hvilket jo vil være stik imod ministerens og lovforslagets intentioner.

Væk fra monopolerne


I dag har vi få uafhængige selskaber rimelig succes med at hjælpe forbrugerne væk fra de facto-monopolerne. Men det er klart, at både vi og forbrugerne vil være låst, hvis det store flertal pludselig er bundet.

Vi er ikke generelt imod, at der er bindinger på aftaler med forbrugerne. Det er formentlig nødvendigt for, at de enkelte elselskaber kan få dækket de omkostninger, der følger med at skaffe nye kunder. Men det må være en klar forudsætning, at forbrugerne er gået ind i aftaleforholdet efter et bevidst valg og med åbne øjne.

Derfor har vi netop afgivet vores høringssvar i forbindelse med lovforslaget, og vores opfordring til ministeren er ret enkel: Såfremt modtagere af forsyningspligtproduktet overføres til nye ikkeregulerede produkter, skal det ske uden bindinger. Det er alle bedst tjent med.

Nå ja, måske lige med undtagelse af de facto-monopolet. De vil sikkert foretrække, at bestræbelserne på at liberalisere elmarkedet reelt blot styrker deres nuværende position.