Kun én regning

Nyt energiforlig sikrer, at Modstrøms kunder i fremtiden kun får én el-regning - hvornår er endnu uvist, men den politiske beslutning er truffet.

2012

En lille - men for mange af Modstrøms kunder - vigtig del af Folketingets store energiforlig er, at alle el-forbrugere i Danmark i fremtiden kun modtager én el-regning. De kunder, der har valgt at være kunde hos Modstrøm, har altid fået to regninger. Den ene fra Modstrøm, der dækker forbruget. Den anden fra det lokale monopolselskab, der dækker transporten af strømmen og afgifterne til staten.

Glædelig nyhed
"Det tror jeg, mange af vores kunder bliver glade for," siger Modstrøms administrerende direktør Anders Millgaard.

Da Modstrøm sidste år gennemførte en undersøgelse af kundernes tilfredshed, gav 30 procent udtryk for, at de var irriterede over at få to regninger.

Vi har kæmpet
"Siden 2008 har vi flere gange sagt og skrevet til politikerne, at mange har svært ved at gennemskue deres el-forbrug, når de får mere end en regning. Jeg er glad for, at de har lyttet," siger Anders Millgaard.
Han håber, det bliver effektueret så hurtigt som muligt.

1300 kr. om året
Det overordnede formål med energiaftalen er at sikre en grøn omstilling. Et af målene er, at mindst 50 procent af Danmarks el-forbrug skal komme fra vedvarende energi i 2020.

Finansieringen af forliget kommer ifølge Klima- og Energiministeriet til at koste en gennemsnitlig dansk husholdning 1300 kroner mere om året i 2020, mens virksomhederne skal regne med omkring 200 kroner per ansat. Det er kun en meget lille del af pengene, der kommer fra el-regningen.

"Den primære finansiering kommer fra en forsyningssikkerhedsafgift på varme," oplyser ministeriets pressechef Claus Kaae-Nielsen og tilføjer, at det ikke gælder el-varme.

Spar på forbruget
El-kunderne kan i løbet af de næste otte år forvente en mindre stigning i den såkaldte PSO (public service obligation) - en afgift, der opkræves af net-selskaberne.

Anders Millgaard glæder sig over aftalens grønne intentioner. Samtidig understreger han, at det fortsat er væsentligt at spare på forbruget.

"Det er vigtigt at have fokus på, at de mest klimavenlige kilowatt-timer er dem, vi aldrig bruger,"