Modstrøms kunder har sparet 8,5 millioner

Kunder spørger ofte til, hvad det betyder for deres el-regning, at de har skiftet el-selskab. Derfor har Modstrøm regnet på, hvor store besparelserne egentlig har været.

I gennemsnit har hver kunde det seneste år sparet 6 procent per kilowatt-time i forhold til den forsyningspligt, deres gamle selskab tilbyder. De private kunder, der har valgt at få gratis strøm om natten, sparer i gennemsnit 17 procent.

Færre kilowatt-timer

"Vores beregning viser kun besparelsen per kilowatt-time. Det vil sige, besparelsen kan sagtens være større for den enkelte kunde, hvis han eller hun samtidig sætter el-forbruget ned. Så er der jo færre kilowatt-timer, der skal betales," siger administrerende direktør i Modstrøm, Anders Millgaard.

Det mener han i høj grad gælder for de kunder, der har valgt at få gratis strøm om natten.

Aktive forbrugere

"Når man bliver opmærksom på sit forbrug, bliver man også motiveret til at spare. Mange mennesker har ikke forholdt sig til sin el-regning. Men der er mange penge at spare ved at blive aktiv el-forbruger og ikke bare passiv betaler," siger Millgaard.

For hver kilowatt-time, forbrugerne ikke bruger, sparer de også afgiften til staten, der er tæt på 1 krone, og udgift til monopolselskaberne for transport af strøm. Det kan være op til 50 øre for hver kilowatt-time.

Bedre for bundlinjen

Besparelserne er størst hos de private forbrugere. Derfor ser Anders Millgaard et stort potentiale for store besparelser i dansk erhvervsliv.

"Vi mener, vi har nogle produkter, der er bedre for virksomhedernes bundlinje," siger Anders Millgaard.

Modstrøm har lavet sine beregninger ved at kigge på, hvad selskabets kunder har betalt i el-regning og sammenlignet med den pris, de skulle have betalt til deres lokale forsyningsselskab - den såkaldte forsyningspligtpris - i den samme periode. Beregningerne er lavet som et gennemsnit over et år.

Regnet ud i kroner og øre viser beregningerne, at Modstrøms kunder samlet set har sparet lidt over 8,5 millioner kroner de seneste 12 måneder.

2012