Meld flytning til Modstrøm

Skal du flytte? Så husk at fortælle det til os. En ny ordning betyder, at du fremover skal give besked direkte til din el-leverandør, dvs. Modstrøm. Tidligere ville du typisk fortælle det til dit netselskab, men fra 1. marts er reglerne lavet om.

Det bedste er at gå ind under kundeservice, hvor der snart vil være en flytteknap og en blanket, du kan udfylde. Husk både at fortælle, om det er alle i husstanden, der flytter, og hvor du eller I flytter hen. Så sørger Modstrøm automatisk for at ordne alt det administrative.

Vi skal helst have besked to måneder før. På selve dagen skal du huske at lave en aflæsning af måleren og indberette målerstanden - med mindre du da har en el-aflæser, som gør det automatisk for dig.

Har du problemer med indtastningen, er du naturligvis velkommen til enten at skrive eller ringe til Modstrøms kundeservice. Find alle kontaktoplysninger her.

Den nye ordning hænger sammen med en større teknologisk landvinding: Fra 1. marts vil en helt ny databank - kaldet DataHub - gøre det lettere for forbrugere at få adgang til egne data. En af tankerne bag DataHub er, at det skal være lettere at skifte el-selskab, og det er en udvikling, som Modstrøm bifalder.

Vi giver dit netselskab besked

Ideen med det nye system er som sagt at gøre det lettere for dig. Derfor skal du da også kun indberette din flytning og din målerstand ét sted, nemlig til Modstrøm. Vi sørger så for, at dit netselskab får besked - både der, hvor du flytter fra, og der, hvor du flytter hen.