Det handler om fællesskab og ansvar

Hvis begreber som "klimaforandringer" og "global opvarmning" er begyndt at hænge dig ud af halsen, er det hverken uforståeligt eller ubegrundet. Det er ikke viden om de bagom liggende årsager til klimaforandringer danskerne mangler, men derimod konkrete bidrag i hverdagen til at kunne leve op til det ansvar, man har som forbruger. Du styrer naturligvis selv, hvor meget energi du bruger og hvordan , men får du tilstrækkelig info og assistance til at udnytte energien på et fornuftigt og bæredygtigt niveau?

Lad det være sagt med det samme; uden dig havde Modstrøm ikke været det samme. Vi tænker energi dag og nat, og på hvordan vi kan optimere og reducere forbruget for så mange danskere som muligt. Men var det ikke for dig, havde vores løfter om at bringe energien i øjenhøjde haft en noget hul klang.

Det er dig, der er energiforbrugeren, og dermed også dig der står med ansvaret for dit eget forbrug. Hvor kommer Modstrøm så ind i billedet? Det gør vi som din vejleder, din medspiller, din "energiforvalter" og som fællesnævner for alle, der tager et ansvar for sit forbrug.

Bevidsthed skaber rammerne

Fælles for Modstrøms kunder er, at I alle har taget et bevidst valg ved at blive kunder hos os, og det afspejler sig I jeres forbrugsvaner. Det betyder, at mange af jer allerede bruger energi i hverdagen med omtanke. I forlængelse heraf, ser vi det som vores pligt at tilbyde dig de rette værktøjer til at kunne udnytte energien bæredygtigt. Det gør vi i erkendelsen af, at energi er nødvendigt for at få hverdagen til at fungere.

Vi har i 2014 fokuseret på at udvikle nye produkter og ydelser, der tilpasser sig "den travle hverdag". Bl.a. opkøbte Modstrøm virksomheden HusetsWeb, der giver alle vores kunder mulighed for en gratis energirapport. Se mere her. Dertil blev Modstrøm ny klimapartner med Århus Kommune. Aftalen indebærer, at Modstrøm og Århus kommune skal tilbyde 35.000 boliger en energirapport og energirenovering. Se mere om aftalen her.

Dit input gør en forskel - og det belønnes

Vores visioner, ideer og ambitioner kan vise sig overflødige, hvis ikke netop dine behov bliver mødt. Derfor har vi i dette kvartal lanceret en kampagne og konkurrence der, i kraft af de sociale medier (Facebook), skal give os et indblik i, hvad du får ud af at være energiforbruger hos Modstrøm. Lever vi op til dine forventninger? Bliver du klædt rigtigt på til at bruge/udnytte energien med fordel og omtanke?

Vores vigtigste opgave er at indfri dine forventninger og behov - og lidt til. Derfor glæder vi os til at få dit input. Din feedback giver os ikke blot stof til refleksion og eftertanke, men hjælper os til fortsat at navigere mod strømmen til et bedre og stærkere energifundament skabt til dig, dit forbrug og vores klima. 

Vi glæder os til at høre fra dig, og tak fordi du sammen med os går #ModStrømmen.

Anders Millgaard

Administrerende direktør, Modstrøm Danmark A/S