Sådan kan du leve bæredygtigt

Gennem de seneste 20 år er der i Danmark sket en opblomstring af små lokale økosamfund, som kun er blevet mere populære med årene. Økosamfundene, også kaldet økolandsbyer, vil skabe en helt igennem bæredygtig levevis, hvor der er fokus på gennemgående økologiske hensyn i alt fra spildevand til byggematerialer.

Økosamfund over hele Danmark

I skrivende stund ligger der mindst 11 økosamfund i Danmark fordelt over hele landet, som f.eks. Økosamfundet Dyssekilde ved Frederiksværk og Økosamfundet Hallingelille uden for Ringsted. Økosamfundet Dyssekilde blev grundlagt i 1990 og rummer i dag hele 120 voksne og 60 børn, som alle forener økologi, bæredygtighed og tolerance med en moderne livsstil.

Bæredygtige faciliteter båret af fælleskabet

Her er der lokale økologiske børnehaver, fællesvaskeri, affaldssorteringscentral og eget spildevandsanlæg, som består af 30.000 piletræer. Et såkaldt pilerenseværk, hvor piletræerne optager affaldsstofferne i vandet, hvilket gør det meget nemt at vedligeholde og bidrager samtidig til en positiv energibalance. Når piletræerne beskæres, er der endda brænde og materiale til læhegn.

Genbrug, vindenergi og fællesdyrkning

Alle disse faciliteter drives af fællessamfundet som alle arbejder frivilligt. Når børn vokser ud af deres tøj kommer det endda i genbrugscentralen, hvor yngre børn kan overtage det. Alt det medvirker sammen med fællesdyrkningen og egen vindmølle til næsten at gøre Dyssekilde selvforsynende og fuldstændig bæredygtigt. Alt i alt er økosamfundene med til at minimere sine indbyggeres aftryk på jordkloden og mindske CO2-udslippet.

Fokus på det lokale 

I Økosamfundet Hallingelille, lidt uden for Ringsted, lægges meget af energien i at holde så meget som muligt lokalt. Alle mejerivarer og kød kommer fra nabogårdene, og næsten alle i økosamfundet arbejder lokalt, hvoraf mange er selvstændige. På den måde nedsættes mængden af transport markant til gavn for både økonomien og klimaet.

Den rigtige vej

I Modstrøm ser vi denne fremvækst af økosamfund som et skridt i den rigtige retning hen imod at få skabt mere bæredygtig adfærd hos danskerne. Det vigtige her er ikke at man omlægger hele sin levevis, men at det altid ligger i baghovedet om man kan gøre f.eks. sit elforbrug mindre og mere bæredygtigt. Genbrug af tøj, bekæmpelse af madspild og køb af lokale varer, medvirker alle til at leve mere bæredygtigt og kan være en måde at gøre sit mod den negative påvirkning vi mennesker har på kloden.

Økonomi og miljø hånd i hånd

Hos Modstrøm synes vi, at det beundringsværdige ved økosamfundene er, at miljøhensyn og økonomi hænger sammen, når en landsby kan gøres næsten selvforsynende. Derfor er vores fokus som altid på at tilbyde klimavenlige løsninger og strøm til billige priser.

Kunne du tænke dig at blive inspireret af et økosamfund, er der mulighed for udflugter til både Dyssekilde og Hallingelille. Læs mere på http://dyssekilde.dk og http://hallingelille.dk