Spar tusindvis af kroner på energien til dit parcelhus

Modstrøm har denne sommer købt virksomheden HusetsWeb, som står bag bl.a. Energiberegneren. Med den intelligente energiberegner, kan man danne sig et lynhurtigt overblik over mulighederne for effektivisering af energien i egen bolig.

Med Modstrøm kan Energiberegneren gratis komme ud til tusindvis af mennesker og hjælpe med at realisere det store potentiale for energibesparelse, der er i Danmark.

Helt konkret er Energiberegneren et online værktøj, som alle parcelhusejere kan bruge. Processen tager ca. 15 minutter, hvor du ved at følge 5 lette trin udfylder detaljer om omkringisolering, elinstallationer, vinduer mm.

Her kan du med stor præcision se, hvordan du kan energieffektivisere med både små og store projekter, hvad udgiften måtte være og hvor meget der herefter spares månedligt. Mangler man finansiering for at få opgaven udført, kan man søge hjælp hos Modstrøm. Sammenfattet kan man få indblik i, hvor stor en besparelse man kan opnå månedligt. En ikke ubetydelig besparelse, for mange husejere.

Energiberegneren har allerede hjulpet mange private husstande, flere kommuner og en række fjernvarmeselskaber. Begrundelsen for Energiberegnerens popularitet er ikke til at tage fejl af; vores analyser viser at ca. 2/3-dele af alle danske boligejere kan drage fordel af energirenovering. Typisk må man investere mellem 75- og 100.000 kr., men samtidig er energibesparelsen så stor, at man faktisk får et større månedligt rådighedsbeløb. Det betyder, at er gevinst for den personlige økonomi og for klimaet.

I Modstrøm opfordrer vi alle parcelhusejere til at gå ind på modstroem.husetsweb.dk for selv at bruge 15 minutter på at teste om en energirenovering kan betale sig for dig.