Verdensbanken: ”Klimahensyn er det mest økonomiske”

Økonomi- og klimahensyn hænger uløseligt sammen, og sådan bør det være. Modstrøm har siden 2008 bygget på netop de grundværdier, som nu også bekræftes af Verdensbanken. I en ny, meget omfangsrig undersøgelse, fremgår det at verden kan skåne næsten 100.000 liv og tjene op mod 14.000 milliarder kr. i 2030, ved at tage klimahensyn. Et budskab der rettes mod nationer og regeringer på verdensplan.

2014

Der har længe været omdiskuteret, hvor uhensigtsmæssigt og omkostningsfuldt en reel omdirigering af den globale klimaindstilling ville være, for at begrænse klimaforandringer. Det har samtidig været til skeptikernes fordel at kunne argumentere for, at klimahensyn vil ske på bekostning af arbejdspladser. I juni 2014, på en konference I Canada, udtalte den australske premierminister, Tony Abbott, at en potentiel skatteafgift på kulstof vil tvære økonomien ud, samt være på bekostning af arbejdspladser. En holdning der nu modargumenteres af Verdensbankens seneste undersøgelse.

Den nyeste forskning viser entydigt, at klimahensyn ikke giver omkostninger, men tværtimod en lang række økonomiske gevinster. Ifølge rapporten vil verdens BNP årligt stige med ca. 2 billioner i 2030, og samtidig have positive effekter på høstudbytte og den offentlige sundhed. Alene ved at nedsætte CO2-udledningen og anden luftforening, vil der kunne høstes 32 millioner ton flere afgrøder og redde hele 2,4 millioner tidlige dødsfald relateret til luftforurening.

Nogle af de konkrete tiltag som skal skabe resultater, er alt fra bedre offentlig transport i Indien til bedre madovne i Kina, og en omlægning af vejtrafikken i Europa til i højere grad at fungere til vands eller per tog. Alle mere eller mindre omfangsrige tiltag, som på makroplan vil have en markant effekt på vores samfund og omverden. Endvidere er der FN's seneste klimarapport at tage stilling til, som konkluderer at der bør tages handling omgående, for at begrænse den globale opvarmning. Derfor er det afgørende at regeringer på verdensplan tager del i det globale ansvar for den verden vi lever i.