International verdensdag for vand

International verdensdag for vand

Hvad bruger vi vand til?
Vi drikker det, vi bader i det og vi skyller toilettet med det. Meget af vores ferskvand bruges i husholdningerne, og faktisk går 10 % af verdens vandforbrug til dem. 20 % går til industrien, mens landbruget er den største forbruger, idet cirka 70 % af verdens vandforbrug bliver anvendt til landbrug.

Der er dog stor forskel på, hvordan lande bruger vandet. I udviklingslande står landbruget for 78 %, industrien 13 %, mens 8 % af vandforbruget går til husholdningerne. I industrilandene anvendes mindre vand i landbruget, mens der til gengæld bruges mere i vores hjem. Her går 43 % til landbrug, 42 % til industri og 15 % til husholdninger.

Vil grundvand blive en mangel?
Både og - i 2030 vil halvdelen af jordens befolkning ifølge FN leve i områder, hvor der mangler rent vand. Derfor står verden over for en global vandkrise, som vil føre til krige og humanitære katastrofer, lyder advarslerne.

Behovet for rent vand er stigende i verden, men den tilgængelige og brugbare vandressource er faldende på grund af overforbrug og forurening. I dag er der mere end 30 lande, der lider under kronisk mangel på vand.
Adgang til rent drikkevand er af afgørende betydning for sundheden hos mennesker. På nuværende tidspunkt vurderes det, at 20 % af verdens befolkning ikke har adgang til rent drikkevand; samt at 50 % lever uden ordentlige sanitære forhold.

Hvad kan du gøre?
Hos Modstrøm går vi lige så meget op i miljøet, som i at vores kunder sparer penge. Som kunde hos Modstrøm kan du købe vandsparefiltre til dine vandhaner og brusere i Klimabutikken. Find flere gode sparetips her