Vedvarende energi - Hvilken energiformer kan du bruge i dit hjem?

Klimaet får en større rolle i vores samfund og det sås b.la. ved sidste folketingsvalg i 2019. Her var samtlige partiers budskab, at vi skal være en grøn nation, der udelukkende bruger vedvarende energi. En af de mest populære former indenfor vedvarende og bæredygtig energi, som er nemmest for dig at implementere, er solceller

I Danmark bruges vindmøller, vandkraft og solenergi i dag, men hvordan er fordelingen, og hvad er potentialet?

Har du interesse i at tilsluttte dig kampen mod klimakrisen, vil dette indlæg forklare, hvad vedvarende energi er, hvilke vedvarende energiformer vi bruger i Danmark, og hvad du selv kan  gøre. 

Hvad er vedvarende energi? 

Vedvarende energi, er de energiformer, der er en del af jordens normale ressourcer og ikke er udtømmelige i menneskets levetid. Olie er et eksempel på en udtømmelig ressource, og nogle forskere har forudsagt, at olie vil være opbrugt inden 2050. 

Hvis det globale samfund bliver ved med at bruge af de udtømmelige energiformer vil vi løbe tør for disse en dag i fremtiden. Derfor forbereder verdenssamfundet sig på, at den totale elproduktion skal være vedvarende energi, der samtidig belaster vores klima mindst muligt.

Sollys, vand, jord og vind er de bæredygtige energiformer, som vi anvender i dag. De fire tiltag har en el-produktion, der er mindst mulig skadelig for miljøet. 

Den danske regering har sat en målsætning om, at vi som nation udelukkende skal producere bæredygtig energi inden 2050. Produktionen af fossilt brændstof bliver altså langsomt udfaset inden for vores landegrænser. 

Debatten hvorvidt atomkraft er en ren energiform har eksisteret længe. Selve udvindingen af energi fra atomkraft skader ikke miljøet, men det gør den affald, der er tilovers efter energien er udvundet. Der er endnu ikke kommet en løsning på, hvad man skal gøre af atomaffaldet, efter det er blevet anvendt til el-produktion. Og da det radioaktive affald kan skade vores jordklode i generationer, er tanken om atom-energi helt urealistisk, før der er fundet en løsning på affaldet. 

Hvilke fordele og ulemper er der ved vedvarende energi

Det er sjældent at tingene er så sort/hvid, at der udelukkende er fordele ved aktive valg. Det gælder også når vi taler om bæredygtig energi. Her ses en opstilling af fordele og ulemper ved vedvarende energi: 

Fordele ved grøn energi

  • Vedvarende - Det er energiressourcer der er uudtømmelige og derfor kommet for at blive. Der er ingen tegn på, at vind, vand, sollys og jordvarme vil blive opbrugt. Det kan vi dog ikke sige om de fossile brændstoffer, som netop er udtømmelige midlertidige løsninger. 

  • Økonomi - Grøn energi har en progressiv udvikling. På globalt plan efterspørges alternativer, der skal sikre vores overlevelse. Danmark er et af foregangslandene indenfor grøn energi. Det har medført, at vi har en øget eksport, skabt flere arbejdspladser og fået en stærkere økonomi.

  • Dig - Du har faktisk selv mulighed for at etablere grøn energi i dit hjem. På den måde kan du være selvforsynende ift. el og dermed selv have kontrollen over, hvor din el kommer fra.

Ulemper ved grøn energi

  • Placering - Bæredygtige energiformer er afhængig af at være placeret et optimalt sted. F.eks. ved kysten eller på et tag med den rette solrige vinkel. Det gør grøn energi mere rigidt end fossile brændstoffer, da der ikke er nogen specifikke krav til placering af disse

  • Udsving - Mennesket kan ikke kontrollere naturens ressourcer. Mængden af regn, solskin og blæst er derfor uforudsigelig og elproduktionen ligeledes. Opbevaring af vedvarende energi, vil derfor være helt afgørende for brugen af vedvarende energi i fremtiden

Hvor meget af Danmarks energi er vedvarende?

I Danmark, benytter vores virksomheder og staten sig af følgende vedvarende energikilder: 

  • Vind - Vindmøller er en af Danmarks mest anvendte energikilder. Over en tredjedel af alt elproduktion kommer fra vindmøller. Fortsætter Danmarks produktion og udvikling af vindenergi kan det sikre, at Danmark er helt uden fossilt brændstof i 2050.
  • Solenergi - Selvom solenergi kun udgør 2 procent af Danmarks samlede elproduktion, har forskere vurderet, at potentialet er 35 gange større end det, der pt udnyttes. Solenergi er nemlig den energiform, danskerne nemt kan implementere i egen bolig. For at fremme at potentialet for dansk solenergi bliver udnyttet giver Staten tilskud til grøn energi-initiativer. Med den nye lovgivning kan private endda sælge sin egen strøm til staten og derved lukrere på vedvarende energi.

  • Vand - Ca. 12 procent af Danmarks vedvarende energi stammer fra vandkraftværker, der er placeret i hele Skandinavien. 

Hvad kan jeg gøre for klimaet?

Da potentialet for vedvarende energi i private hjem i Danmark er stort, vil du her kunne læse dig frem til, hvilke vedvarende energiformer du kan installere i dit hjem.

Både vindenergi og vandkraft er effektive løsninger indenfor grøn energi, men desværre ikke en mulighed at få implementeret i private hjem. 

Så hvad kan du gøre for at fremme mængden af vedvarende energi i Danmark? 

Som tidligere nævnt er potentialet for solenergi i Danmark 35 gange større end den nuværende mængde, der produceres. For at komme i gang med solenergi er det første du skal gøre at undersøge, hvorvidt din bolig er godkendt til at have et solcelleanlæg placeret. Derefter bør du undersøge de tilskudsmuligheder, der er ifm. at få opsat solceller. Til slut bør du rådføre dig med en ekspert på området, der kan vejlede dig til størrelse og placering af solcellen.

Der findes også en helt anden vedvarende energiform, som ikke er beskrevet endnu. Det er jordenergi og årsagen til førnævnte er, at den er ikke særlig udbredt i Danmark ift. andre bæredygtige energiformer. Jordenergi fungerer ved at udvinde energien fra solen, som er lagret i det øverste lag i jorden. Jordenergi er en glimrende kilde til grøn energi, da den kan producere strøm hele året rundt, grundet jordens gode evne til at opbevare energi. 

Det er dog svært at få tilladelse til at installere et system, der udvinder jordenergi, og du skal søge kontakt til din kommune for at undersøge muligheden.   

Lad os fokusere på bæredygtig energi

I 2016 konstaterede FN’s klimapanel, at vi har 12 år til at ændre planetens kurs, hvis vi skal undgå skadelige klimaforandringer som en permanent forøget temperatur. 

Der skal ske drastiske ændringer i vores samfund, hvis ovenstående ambitionen skal nås. Ønsker du at være en del af klimakampen og implementere bæredygtig energi eller formindske dit strømforbrug, er du altid velkommen til at kontakte Modstrøm på 82 10 02 00. 

Bliv kontaktet og få et godt tilbud

Vil du høre mere om, hvordan Modstrøm kan hjælpe dig med din grønne omstilling og reducere dit energiforbrug, så du sparer på din energiregning, samtidig med at du skåner miljøet? Udfyld nedenstående formular og vi vil kontakte dig snarest muligt.

Når du udfylder formularen, afleverer du dine personlige oplysninger i vores varetægt. Vi lover at passe godt på dem. Læs vores betingelser her.