Gebyrer der opkræves af Modstrøm

Betalingspåmindelser

Første betalingspåmindelse*

Anden betalingspåmindelse*

Tredje betalingspåmindelse*

Kompensationsgebyr (B2B)*

100,00 kr.

100,00 kr.

100,00 kr.

310,00 kr.

Misligholdelse

Misligholdt aftale - Privat
Misligholdt aftale - Erhverv

450,00 kr.
3.125,00 kr.

Hertil lægges Modstrøms tab af fortjeneste for den resterende periode.

Udtrædelse i bindingsperioden

Misligholdt aftale - Privat (Udtrædelse af aftalen i bindingsperioden)

Misligholdt aftale - Erhverv (Udtrædelse af aftalen i bindingsperioden og manglende betaling af forskud)

450,00 kr.

3.125,00 kr.