Vilkår og betingelser

Modstrøm starter leverance af strøm til dig under forudsætning af, at adresseoplysninger og navne stemmer overens med oplysningerne på elmarkedet. Er der uoverensstemmelser, kan det betyde forsinkelse i leveringsopstart.

Når du er skiftet til Modstrøm, vil Modstrøm fakturere dig for leverance og transport af strøm samt tilhørende afgifter. Netselskabet har ansvaret for forsyningssikkerheden i dit område. Abonnement på 10 kr. pr. måned dækker håndtering af netadministrationsopkrævninger.

Hos Modstrøm betaler du månedsvis aconto forud. Din første faktura vil du modtage senest én måned før opstart.

Bindingsperioden er 6 måneder fra den dato du bekræfter bestillingen. Ved udløb af bindingsperioden kan du opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Vi gør opmærksom på, at du som privatkunde har 14 dages fortrydelsesret fra det tidspunkt, hvor du bekræfter bestillingen, samt at alle priser er inkl. moms.

Du giver samtykke til, at al kommunikation mellem dig og Modstrøm kan ske via den oplyste e-mailadresse, herunder registreringer, aflæsningskort, årsopgørelser m.m. Du accepterer, at elektroniske meddelelser har samme juridiske virkning som meddelelser, der ikke er fremsendt elektronisk, samt at du som kunde forpligter dig til at have en gyldig og aktiv e-mailadresse registeret hos Modstrøm medmindre andet er aftalt. E-mailadressen kan til enhver tid ændres på 'Min Side' på modstroem.dk. Modstrøm er ikke ansvarlig for eventuelle omkostninger i forbindelse med, at du ikke har oplyst korrekt e-mailadresse.

Du bekræfter, at du er berettiget til at indgå aftaler omkring strøm på de angivne adresser. Du bekræfter også, at du er registreret som disponent på leveringsadressen med de informationer, der er angivet under personlige oplysninger. Hvis det er tilfældet, må Modstrøm pr. d.d. tilmelde og/eller tilføje dig som disponent på elmarkedet med de i kontrakten anførte informationer.

Du er indforstået med, at du som disponent er ansvarlig for betaling af strømforbruget, afgifter, transportomkostninger og lignende til Modstrøm. Ved registreringen vil din tidligere el-leverandør udarbejde en slutopgørelse.

For at læse yderligere kan du se et eksempel på kontrakten her.

For at læse om vores persondatapolitik her.