Skift af elselskab og tilgodehavender

Har du penge til gode efter en slutafregning – tjek din saldo hos Modstrøm

I Jyllands-Posten i dag kritiseres Modstrøm for at tilbageholde kundernes tilgodehavender ved skifte af el-selskab. Det er ikke rigtigt. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det er kundernes penge, hvis man har et tilgodehavende hos os. Vi betaler løbende penge tilbage, og vi holder styr på alle beløb og sørger for, at slutopgørelser kommer på plads, som de skal. Både nuværende og tidligere kunder kan se, om de har penge til gode ved at gå ind på Min side.

Modstrøms praksis følger gældende regler, hvor kunderne har et retskrav på en slutopgørelse inden for seks uger, og at et eventuelt tilgodehavende tilbageføres til kunden. Det er vi helt enige i, og vi fører eventuelle tilgodehavender tilbage til kunderne, så de har rådighed over beløbet på deres saldo hos Modstrøm.

Praksis blandt el-selskaber

Vi har en moderne og sikker kommunikation, der er lagt an på, at man logger sig ind på ”Min side”. Så foregår alt i et sikkert miljø og mellem de rigtige personer. Det er samme måde, som mange andre selskaber, f.eks. banker, energiselskaber, forsikringsselskaber og offentlige myndigheder, kommunikerer i dag. Alt sammen for at sikre sikkerheden og kvaliteten ved ind- og udbetalinger af penge.

Det er nødvendigt at være i dialog med os, inden vi kan udbetale beløbet, blandt andet fordi vi skal være sikre på, at det er den rigtige person, der modtager pengene.

Det er nyt for os, at Energistyrelsen kræver en automatisk udbetaling uden verificering af modtageren. Det vil vi gå i dialog med myndighederne om, og vi vil naturligvis korrigere vores praksis, hvis vi mod forventning ikke måtte leve op til gældende regler.

Gør kunderne opmærksom på deres penge

Hos Modstrøm er vi kede af kritikken. Sagen er jo, at langt de fleste kunder, der har penge til gode hos os, får dem udbetalt uden problemer ved at tjekke deres saldo, efter de har modtaget en slutopgørelse.

Til dem, der aldrig går ind på ”Min side”, er vi ved at styrke kommunikationen ved f.eks. at tilbyde, at man kan få besked på mail eller sms, når der er nyt på ”Min side”. Vi vil informere kunderne hyppigere, om at de skal huske at tjekke ”Min side”. Endelig har vi fokus på at forbedre kundeoplevelsen på hjemmesiden ved løbende at gøre tingene enklere.

Det gør vi for at sikre, at kunderne er opmærksomme på, hvis de skulle have penge til gode hos os.

Med venlig hilsen
Anders Millgaard
Administrerende direktør