Kundeservice åbningstider

På baggrund af udmeldingen fra Statsministeriet, arbejder vi i øjeblikket med et nødberedskab. Du kan derfor forvente længere svartider på telefoniske henvendelser.

Hvis din henvendelse ikke er akut, kan du med fordel kontakte os skriftligt på kundeservice@modstroem.dk i stedet, hvor vores medarbejdere vil arbejde på at besvare din henvendelse indenfor 24 timer.

Vores konsulenter sidder klar til at svare på dine spørgsmål og rådgive dig om dit energiforbrug, dit produktvalg og andre vilkår:

Mandag til torsdag fra kl. 9 til kl. 16 og fredag fra kl. 9 til kl. 14 på 82 100 200.

Vær opmærksom på, at vi typisk oplever et meget stort antal henvendelser i forbindelse med udsendelse af fakturaer omkring et månedsskifte. Her kan længere ventetider forekomme. Vi gør alt, hvad vi kan for at besvare alle henvendelser så hurtigt som overhovedet muligt.

Find svar

Husk at du kan finde svar på de mest almindelige spørgsmål i vores spørgsmål-svar sektion, og på Min Side kan du logge på og blandt andet finde og betale dine fakturaer, ændre dine oplysninger og din betalingsform.

Én samlet regning til alle elkunder

Fremover modtager alle elkunder kun én regning fra deres elselskab og ingen fra deres netselskab. Din faktura fra Modstrøm indeholder derfor betaling for strøm, som du er vant til, men nu også nettariffer og afgifter til staten, som du tidligere har betalt til dit netselskab. Det er den mest markante ændring som følge af Folketingets nye regler på elområdet, Engrosmodellen, der trådte i kraft den 1. april 2016.  

Samme produkt og samme pris

Du vil hverken mærke forskel i din strøm eller på din pris, ligesom servicen og sikkerheden er den samme som hidtil. Dit produkt forbliver præcis, som du kender det. Som følge af de nye regler, er der kommet nye aftaler. Læs om ændringerne i Modstrøms brev "Et nyt og forenklet elmarked" her

Privat kunder:

Find leveranceaftalen og de almindelige privatbetingelser her

Find aftalen om tillæg for gratis strøm om natten her

Find aftalen om tillæg for prisloft her

Erhvervskunder: Find aftalen om tillæg til din elaftale her

Har du flere spørgsmål til din faktura, kan du finde mange svar i vores spørgsmål/svar-afsnit om de nye regler. Du er også altid velkommen til at skrive eller ringe til vores regningsservice - kundeservice@modstroem.dk eller 82 100 200 – se telefontider her. Vi bestræber os på at besvare alle henvendelser så hurtigt som muligt.

Få en mindre el-afgift

Er el din boligs eller sommerhus' primære varmekilde?

Så er der penge at spare på din el-afgift, hvis din bolig/sommerhus opfylder Bygnings- og Boligregistrets (BBRs) betingelser for elopvarmede helårsboliger/sommerhuse. Du kan få reduceret din el-afgift med 111,50 øre inkl. moms pr. kWh for den del af dit forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år (takst 2021).

Er din bolig allerede registreret, som værende elopvarmet i BBR?

- Send din BBR meddelelse til kundeservice@modstroem.dk – Herefter sørger vi for at nedsætte din el-afgift i overensstemmelse med gældende takst.

- Din BBR meddelelse finder du her

Er din bolig ikke registreret, som værende elopvarmet i BBR?

- Registrer ændringen her

- Når registreringen er godkendt af din kommune, skal du sende din BBR meddelelse til kundeservice@modstroem.dk - Herefter sørger vi for at nedsætte din el-afgift i overensstemmelse med gældende takst.

- Din BBR meddelelse finder du her

Skal du have reduktion bagudrettet?

- Du kan have ret til, at få reduktion bagudrettet. Dette kan refunderes helt op til 3 år.

- Udfyld Modstrøms registrerings formular: Denne registreringsformular - Denne skal sendes til din kommune, som skal godkende og underskrive formularen, og dermed bekræfte, fra hvilken dato boligen har været registeret med el som primær varmekilde.

- Når formularen er godkendt og underskrevet – Send den udfyldte og underskrevet formular til kundeservice@modstroem.dk - Herefter sørger vi for at nedsætte din el-afgift i overensstemmelse med gældende takst.

- Refunderingen vil dernæst ske ved Modstrøms næste opgørelse. Bemærk, at Modstrøm kun kan refundere for perioden vi har leveret strømmen.

Såfremt du har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte kundeservice på 82 100 200.

 • Prisblad 2020

  Her finder du oplysninger om vores takster og gebyrer i tilfælde af misligholdelse af indgået elaftale, udtrædelse før bindingsperiodens udløb, administrative gebyrer med videre...


  Se Modstrøms Prisblad 2018 med en samlet liste over størrelsen på alle de takster og gebyrer, som Modstrøm opkræver i tilfælde af manglende betaling, misligholdelse af indgået elaftale, kundens udtrædelse før bindingsperiodens udløb, administrative gebyrer samt omkostninger ifm. returnering af el-aflæser, montørbesøg mv.

 • Hvorfor ringer Modstrøm til mig?

  Fordi vi gerne vil have dig som kunde. Modstrøm ringer til mange husstande, men vi ringer kun til dig, der aktivt har givet os tilladelse til det og ringer derfor aldrig uopfordret...


  Som privatforbruger vil du kun modtage opkald fra Modstrøm, hvis du aktivt har deltaget i en konkurrence eller undersøgelse på internettet, hvor du gennem deltagelsesvilkårene giver Modstrøm samtykke til at ringe dig op.

  Vores opkald er ment som en service, hvor vi kan tage en snak om, hvad dit forbrug er i dag og dermed rådgive dig til at vælge den bedste elløsning. I samme ombæring kan vi også besvare alle de spørgsmål, du som forbruger måtte have. Vi tror på, at gennem oplysning og indsigt opnås de største ændringer og fordele.

  Hvis du ikke ønsker vores service, kan du altid afmelde dig vores opkald. Dette gøres ved at skrive til kundeservice@modstroem.dk og oplyse telefonnummer samt mailadresse; så vil vi sørge for at fjerne dig helt fra vores opkaldssystemer.

Spørgsmål til min regning

 • Hvor kan jeg finde min regning?

  Svar:

  Du kan altid finde din regning på Min Side under ’betalingsoversigt’.

 • Hvornår får jeg min afregning og hvordan?

  Svar:

  Modstrøms regninger kommer én gang om måneden, og vil blive lagt på Min Side under ’betalingsoversigt’. Er du tilmeldt Fordel-, Plus- eller Klima-pakken vil du modtage din faktura automatisk via e-mail. Vi anbefaler, at du tilføjer noreply@modstroem.dk til dine kontakter. Det sikrer, at e-mailen kommer frem til din indbakke.

 • Hvordan foregår afregningen?

  Svar:

  Du kan betale dine regninger fra Modstrøm via det betalings ID, du finder på fakturaen. Dette kan gøres i netbank eller hos din bank. Du kan også betale med dit betalingskort på Min Side under ’betalingsoversigt’. Alternativt kan du blive tilmeldt PBS eller automatisk kreditkorttræk, så Modstrøm sørger for at trække dine regninger automatisk hver måned

 • Hvorfor varierer min regning?

  Svar:

  Du oplever sandsynligvis, at dit elforbrug og dermed din elregning går op og ned henover et år. Det skyldes, at du hos Modstrøm afregnes efter dit faktiske forbrug hver måned. Man bruger typisk mere strøm om efteråret og om vinteren, end man gør om foråret og om sommeren, og derfor kan du opleve, at din elregning bliver højere eller lavere afhængig af sæsonen.

   

 • Hvorfor skal jeg betale et acontobeløb?

  Svar:

  Vi fakturerer dit forbrug efter du har brugt strømmen – og derfor fakturerer vi dig et acontobeløb, som dækker indkøbet af din strøm, inden vi leverer den til dig. Din aconto betaling bliver efterfølgende krediteret.

 • Har du elvarme eller solceller?

  Svar:

  Hvis du har elvarme eller solceller gælder særlige vilkår. Det er derfor vigtigt, at du kontakter kundeservice på kundeservice@modstroem.dk og oplyser om det.

 • Jeg har fået en betalingspåmindelse, selvom jeg har betalt?

  Svar:

  Har du betalt din regning dagen inden eller på dagen, hvor betalingspåmindelsen er sendt, er det på grund af, vi ikke har nået at registrere din indbetaling. Du kan derfor se bort fra betalingspåmindelsen. Hvis du vil være sikker på, at dit udestående er betalt, kan du altid tjekke Min Side.

 • Hvorfor ser min regning anderledes ud end den plejer?

  Svar:

  For at gøre det nemmere for dig at læse din faktura, har vi gjort den mere enkel. På Min Side kan du altid se alle fakturadetaljer. Ønsker du at få tilsendt den detaljerede faktura på mail i stedet, er du velkommen til at kontakte kundeservice.

 • Hvad sker der når du bliver kunde hos Modstrøm?

  Svar:

  Du modtager din første faktura cirka halvanden måned før din opstartsdato hos Modstrøm. Fakturaen er en aconto betaling og er beregnet på baggrund af dit estimerede årsforbrug. Den skal betales en måned inden din opstartsdato.

  Du modtager din anden faktura cirka ti dage før din opstartsdato. Fakturaen er din anden aconto betaling og skal betales senest på din opstartsdato.

 • Hvad består elregningen af?

  Svar:

  Som kunde hos Modstrøm modtager du en faktura hver måned. Din faktura består af tre dele:

  • Kreditering af indbetalt aconto
  • Afregning af dit faktiske forbrug
  • Ny aconto betaling, der dækker den efterfølgende måned

  En stor del af din regning består af afgifter og tariffer til staten, net selskabet og energinet. Dem skal du betale som energiforbruger i Danmark, men det er ikke ensbetydende med, at du ikke kan påvirke dem. Langt de fleste afgifter er nemlig direkte afhængig af dit kWh-forbrug. Jo mere du sparer på strømmen, jo mindre betaler du dermed også i afgifter og tariffer

 • Hvad er SpotEL?

  Svar:

  Hos Modstrøm følger din elpris altid markedets priser. Spotprisen på el svinger time for time - hele døgnet, året rundt. Når vi køber el billigt på elmarkedet Nord Pool, skal du som kunde selvfølgelig også have fordel af det.

  Derfor afregnes du altid efter spotprisen. Det kalder vi SpotEL™. Vi mener, at det er det eneste strømprodukt, hvor du kan have indflydelse på din elpris. For jo bedre du er til at bruge strøm, når prisen er lav, jo mindre betaler du for den.

  Eksempelvis er prisen typisk både lavest og mest klimavenlig om natten, fordi kraftværkerne producerer mindre på det tidspunkt, så strøm fra vind og vand udgør en langt større andel. Derfor kan du både spare penge og gøre noget for miljøet. Det er der både grøn fornuft og sund økonomi i.

 • Hvad er abonnement net faktura?

  Svar:

  Abonnementet dækker håndtering af netadministrationsopkrævninger.

 • Har du Fordelspakke, Prioritetspakke eller Klimapakke?

  Svar:

  Beløbet dækker den servicepakke, du har valgt. Du kan altid se indholdet i de forskellige servicepakker og ændre dit pakkevalg på Min Side.

 • Hvad er PSO-tarif?

  Svar:

  PSO står for Public Service Obligation (dvs. offentlige forpligtelser).

  Energinet er efter lovgivningen pålagt en række forpligtelser, herunder at fremme miljøvenlig elproduktion samt forskning og udvikling inden for elområdet.

  For at dække Energinets omkostninger til miljøvenlig energi opkræves PSO-tariffen over elregningen.

  PSO-afgiften afskaffes gradvist fra 2017 med fuld udfasning i 2022.

 • Hvad er elafgift?

  Svar:

  Din elregning består ud over udgiften til indkøb af el også af moms og elafgifter. Elafgiften og moms udgør ca. 65 procent af den samlede elregning, og dækker eldistributionsafgift, elafgift og CO2-afgift.

 • Hvad er systemettarif og transmissions nettarif?

  Svar:

  Transmission nettarif dækker Energinets omkostninger ved det danske transmissionsnet (400/150/132 kV), mens systemtariffen dækker omkostningerne ved reservekapacitet, systemdrift m.v.  

 • Hvad er nettarif C?

  Svar:

  Nettarif C, for både forbrugere og producenter, dækker omkostninger til drift og vedligeholdelse af det overordnede elnet og drift og vedligeholdelse af udlandsforbindelserne.

 • Hvad dækker transport af el?

  Svar:

  Tarifferne for el er baseret på de bagvedliggende omkostninger. I lov om Energinet.dk er disse beskrevet som nødvendige omkostninger og nødvendig forrentning. Nødvendige omkostninger er driftsomkostninger, afskrivninger og finansielle omkostninger samt administrationsomkostninger. Omkostningerne fordeles til gastarifferne, elsystemtariffen, elnettariffen og PSO-tariffen. 

 • Hvad er net abonnement?

  Svar:

  Netabonnement er det, du som kunde betaler for, at elnettet og din elmåler kan vedligeholdes og repareres. Netabonnementet opkræves af Modstrøm og fremgår af din elregning.

  Alle tarifpriser bliver fastsat af netselskaberne. Klik her for at se dem.

 • Hvad er minimumsafgift?

  Svar:

  Det følger af energibeskatningsdirektivet "Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelser for beskatning af energiprodukter og elektricitet", at virksomheder skal betale afgifter efter satser, der opfylder EU's minimumsafgifter for energiforbrug.

  Dvs. at virksomhedernes betaling af procesafgift som hovedregel opfylder kravet om betaling af EU's minimumsafgift.

Spørgsmål til 'Min Side'

 • Hvordan får jeg adgang til Min Side?

  Svar:

  Du kan logge ind på Min Side via de login-oplysninger, du har modtaget i din velkomstmail.

 • Jeg har glemt min adgangskode - hvad gør jeg?

  Svar:

  Hvis du har glemt dine login oplysninger, kan du benytte 'glemt brugernavn/adgangskode' funktionen på Min Side. Du er også velkommen til at kontakte Kundeservice. 

Spørgsmål til opstart

 • Hvorfor har jeg fået en regning fra mit gamle selskab, selvom jeg er flyttet til Modstrøm?

  Svar:

  Når du starter som kunde hos Modstrøm, får dit gamle selskab besked om skiftet 2-3 hverdage, før det sker. Du kan derfor opleve at få en regning fra dit gamle selskab for en periode, som rækker ind over over den opstartsdato, du har hos Modstrøm. Den opkrævning bliver naturligvis modregnet i slutopgørelsen fra dit tidligere selskab.

  Betalte du bagudrettet hos dit gamle selskab, skal du fortsætte med det, indtil du har betalt leveringsperioden færdig. Du kan derfor opleve at betale til både Modstrøm og dit gamle selskab, men du betaler selvfølgelig ikke for den samme periode.

 • Hvor lang tid går der, før min strømaftale ved Modstrøm træder i kraft?

  Svar:

  Der går typisk op til to måneder, fra du indgår strømaftalen, til Modstrøms leverance af strøm til dig træder i kraft. Du vil altid kunne se den præcise dato i din kontrakt.

 • Hvornår får jeg min første regning?

  Svar:

  Du modtager din første regning – din forskudsbetaling – senest en måned inden din strømaftale med Modstrøm træder i kraft. Det gør du, fordi Modstrøm skal indkøbe din strøm, inden du begynder at bruge den.

 • Hvem sørger for opsigelsen ved mit gamle elselskab?

  Svar:

  Modstrøm sørger for opsigelse hos dit gamle selskab. Når du har betalt din forskudsbetaling, sørger Modstrøm for, at dit gamle selskab bliver opsagt den dag, Modstrøms leverance af strøm til dig træder i kraft.

 • Jeg har tilmeldt mig Modstrøm på jeres hjemmeside. Skal jeg gøre mere?

  Svar:

  Du skal ikke foretage dig yderligere. Har Modstrøm brug for flere oplysninger fra dig, sørger vi for at kontakte dig.

 • Hvordan bliver jeg kunde i Modstrøm?

  Svar:

  Indtast dine personlige kontaktdata i denne formular Klik her. Så kontakter vi dig og ordner alt det praktiske.

 • Hvordan benytter jeg mig af min fortrydelsesret?

  Svar:

  Du benytter dig af din fortrydelsesret ved at udfylde formularen her. Du skal være opmærksom på, at fortrydelsesretten gælder i 14 dage, efter du har indgået din aftale med os. 

Spørgsmål til produkter og servicepakker

 • Hvor kan jeg finde oplysninger om mit produkt?

  Svar:

  På Min Side og i din kontrakt vil du altid kunne finde alle relevante oplysninger om dit nuværende produkt.

 • Hvordan skifter jeg servicepakke?

  Svar:

  På Min Side kan du under fanen ’servicepakker’ skifte til den pakke, der passer dig bedst. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte Kundeservice.

 • Hvad er forskellen på Modstrøms produkter og de andre grønne produkter, man kan købe af andre elselskaber?

  Svar:

  Strømmen, du får hos Modstrøm, er præcis den samme, som du får alle andre steder. Modstrøms produkter er grønne, fordi vi fokuserer på at hjælpe dig med at nedsætte og omlægge dit strømforbrug - til fordel for miljøet og din pengepung.

 • Hvordan bliver min strøm grøn?

  Svar:

  Din strøm kan aldrig blive 100 % grøn, da du ikke selv kan styre, hvor din strøm kommer fra. Ved at bruge strøm om natten vil du dog hovedsaligt bruge strøm fra bæredygtige energikilder.

 • Hvordan får jeg gratis strøm om natten?

  Svar:

  Du får gratis strøm om natten ved at tilmelde dig Modstrøms Klimapakke.  Du kan få råd til valg af servicepakke ved at kontakte Kundeservice.

 • Hvordan installerer jeg min el-aflæser?

  Svar:

  Modstrøm har lavet en monteringsvideo, som du finder under menupunktet "Installer Modstrøms El-aflæser". Klik her Den gennemgår monteringsprocessen trin for trin. Er du i tvivl, er du meget velkommen til at kontakte Kundeservice.

   

 • Læs mere om vores Grundprodukt

  Svar:

  Med Grundproduktet får du:

  • Grundprodukt til 0,- 
  • Netadminstrationsabonnement på 10,- pr. måned
  • Nord Pool spotpris + 12,5 øre pr kWh
  • Gratis energirådgivning 

  Ovenstående gælder pr. aftagenummer.

Spørgsmål til slutopgørelser

 • Hvornår får jeg min slutopgørelse?

  Svar:

   

  Ved opsigelsen er slutopgørelsen klar senest ved udgangen af kvartalet efter opsigelsesdato - forudsat at vi har modtaget måleraflæsning.

Spørgsmål til Modstrøms Sparegaranti

 • Hvem kan få Modstrøms Sparegaranti?

  Svar:

  Alle privatkunder. Hvis du allerede er kunde hos Modstrøm og ønsker Sparegarantien, så laver vi en ny aftale til dig med Sparegaranti for de næste 2 år.

 • Hvornår starter min Sparegaranti?

  Svar:

  Sparegarantien gælder fra den dato, hvor du har fuldført et gratis online energitjek af din bolig med Energiberegneren og installeret de 3 LED pærer, du har udvalgt med rådgivning fra en af vores energivejledere.

 • Hvem kan få Sparegarantien udbetalt efter 2 år?

  Svar:

  Sparegarantien gøres gældende, såfremt du efter to år kan dokumentere, at du ved at tegne en elaftale hos en anden leverandør kunne have haft en billigere aftale. I beregningen indgår udgifter pr. kWh, abonnement, dit tidligere forbrug, den almindelige udvikling for strømforbruget i danske hjem, den opnåede besparelse ved reduktion i dit elforbrug inkl. reduktionen ved at bruge de fremsendte LED pærer i hele perioden. Sparegaranti betyder, at Modstrøm udbetaler den dokumenterede difference plus 10 procent oveni. 

   

 • Modtager alle de 3 LED pærer helt gratis?

  Svar:

  Alle kunder med Sparegaranti, som bliver hos Modstrøm i mindst 2 år, kan helt omkostningsfrit beholde de 3 LED pærer, der har en samlet værdi af kr. 150,- Kunder, der afbryder deres elaftale inden de 2 år, vil blive faktureret 95,- kr. for pærerne.

 • Hvad gør jeg, hvis en af LED pærerne springer?

  Svar:

  Så kan du få den ombyttet til en ny. Henvend dig til kundeservice på telefon 82 100 200 eller mail kundeservice@modstroem.dk, og vi sender en returlabel til dig. Du betaler selv forsendelsesporto.

 • Er jeg bundet for 2 år med Sparegarantien?

  Svar:

  Som privatkunde kan du aldrig bindes længere end 6 måneder, men du er kun omfattet af Sparegarantien, hvis du er kunde hos Modstrøm i mindst 2 år.

 • Kan jeg fortryde min aftale om Sparegaranti?

  Svar:

  Som privatkunde har du en fortrydelsesret på 14 dage, efter du har modtaget din elaftale. Du kan også afmelde dig Sparegarantien på et vilkårligt tidspunkt inden for 2 års-perioden.

 • Kan jeg få Sparegaranti i mit sommerhus?

  Svar:

  Nej, Sparegarantien gælder kun i helårsboliger. Men i stedet tilbyder Modstrøm hjælp og gode råd til energiforbedringer i dit sommerhus - fx installation af en varmepumpe.

 • Hvad er værdien af de 3 LED pærer?

  Svar:

  De 3 LED pærer har en samlet værdi af kr. 150,- Kunder, der afbryder deres elaftale inden de 2 år, vil blive faktureret 95,- kr. for pærerne.

 • Kan jeg købe flere LED pærer?

  Svar:

  Ja, du kan købe flere af samme type LED pærer til kr. 50,- pr. stk.

Spørgsmål til det praktiske

 • Hvor lang tid er jeg bundet til aftalen ved Modstrøm?

  Svar:

  Din bindingsperiode fremgår af din kontrakt. Er du privatkunde hos Modstrøm, kan du aldrig bindes længere end 6 måneder. Som erhvervskunde afhænger længden af din bindingsperiode af den aftale, du har indgået.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg skal flytte?

  Svar:

  Skal du flytte, skal du udfylde Modstrøms flytteblanket, som du kan finde under menupunktet "Skal du flytte". Klik her 

 • Kan jeg også tilmelde mit sommerhus?

  Svar:

  Hvis du har et sommerhus, hvor du selv afregner for strømmen, vil Modstrøm sagtens kunne levere el dertil. Kontakt Kundeservice for nærmere information.

 • Kan jeg tilmelde mit feriehus i udlandet?

  Svar:

  Det er desværre ikke muligt for Modstrøm at levere strøm uden for Danmarks grænser på nuværende tidspunkt.

Diverse spørgsmål

 • Hvordan får jeg jeres fordelskort?

  Svar:

  Har du Fordel-, Plus- eller Klimapakken, kan du som Modstrøm-kunde hente dit fordelskort inde på Min Side under fanen ’Fordelskort’.

 • Hvordan kan jeg spare på strømmen?

  Svar:

  En lav elpris er ikke alt. Den bedste metode til at få en billigere elregning, er at justere dit forbrug. Modstrøm giver dig gode råd og vejledning til dette under Spar på energien i din bolig.

 • Hvad er Nord Pool Spot marked?

  Svar:

  Nord Pool Spot marked er det sted, hvor de nordiske lande køber og sælger el. Udbud og efterspørgsel svinger konstant og har direkte indflydelse på din elpris.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har strømsvigt?

  Svar:

  Står du pludselig uden strøm, skal du kontakte Modstrøm på 82 100 200. Ringer du uden for vores almindelige åbningstid, bliver du stillet videre til en døgnbemandet vagttelefon.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker at klage over Modstrøms produkter eller services?

  Svar:

  Du skal først og fremmest sende din skriftlige klage til Modstrøm Danmark A/S.

  Herefter kan du også sende din klage til Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Nævnet har telefon 4171 5000  og mail-adressen post@energianke.dk

 • Hvor kan jeg se mine rettigheder som kunde på elmarkedet?

  Svar:

  Du kan læse mere om dine kunderettigheder på elmarkedet på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk/kunderettigheder

 • Hvad betyder den nye politiske aftale om PSO-afgiften?

  Svar:

  Der er i november 2016 indgået et bredt politisk forlig om afskaffelse af PSO-afgiften. Aftalen indebærer, at afgiften gradvist aftrappes fra 2017-2022. PSO-afgiften er i fjerde kvartal 2016 på 22,1 øre/kWh ekskl. moms.

   

  Hvad betyder det for mig?
  For virksomheder, der kan trække elafgifter fra, betyder det, at den samlede udgift til el reduceres med cirka 25 % i 2022.

   

  For privatpersoner og for virksomheder, der ikke kan trække elafgifter fra, betyder det, at den samlede udgift til el reduceres med cirka 10-15 % i 2022. En privatbolig med fire personer vil få en besparelse på omkring 1.250 kr. pr. år i 2022.

   

  Aftalen om den gradvise reduktion af PSO-afgiften skal godkendes af EU kommissionen.

   

  Med aftalen har forligskredsens parter også sikret, at energiselskabernes energispareindsats forlænges til udgangen af 2020. Den årlige energisparindsats reduceres fra 12,2 PJ årligt til 10,1 PJ årligt.

 • Hvordan opsiger jeg min aftale?

  Svar:

  Efter at have udfyldt formularen her, behandler vi din opsigelse. Hvis du flytter adresse, skal du bruge formularen her.

Spørgsmål til gratis strøm om natten

 • Gratis strøm om natten, gælder det også mine afgifter?

  Svar:

  Gratis strøm om natten gælder kun det forbrug, Modstrøm opkræver. Du skal betale afgifter og transport for den el du bruger – hele døgnet.

Spørgsmål til Danfoss Eco termostater

 • Hvornår bliver mine termostater leveret?

  Svar:

  Vi sender som regel hverdagen efter, du har bestilt. Vi sender med PostNord til pakkeboks.

 • Hvordan betaler jeg for mine termostater?

  Svar:

  Du modtager din(e) faktura(er) via mail. Hvis du betaler over flere gange, vil du modtage alle fakturaer på en gang - men med forskellige betalingsdatoer.

 • Kan jeg fortryde mit køb af termostater?

  Svar:

  Du har 14 dages fortrydelsesret på dit køb af termostater, gældende fra den dag du modtager dem. Ønsker du at fortryde dit køb, skal du blot returnere termostaterne til:

  Milcom
  Att: Modstrøm Danmark A/S
  Farum Gydevej 64
  3520 Farum

 • Hvordan monterer og indstiller jeg mine termostater?

  Svar:

  Du kan selv montere og indstille dine nye termostater. Klik her for at se en video, der viser dig hvordan.

 • Hvordan kan det være, at temperaturen på termostatens display ikke altid er den samme som på et andet termometer i rummet?

  Svar:

  Der er en række faktorer i varmesystemet og rummet, der kan påvirke termometeraflæsningerne, fx radiatorernes størrelse, om termostaten er monteret vandret eller lodret, om der er koldt træk fra vinduerne, hvordan møblerne står osv. Temperaturforskellen kan simpelthen også skyldes, at termometrene er unøjagtige og er placeret forskellige steder i rummet.

  Sørg for, at dine møbler ikke forhindrer, at radiatorvarmen kan cirkulere i rummet, og forsøg at placere termometret tæt på termostaten.

 • Kan jeg købe termostater uden at skulle købe Link Connect-styringspanelet?

  Svar:

  Du kan vælge mellem to forskellige løsninger:

  1) Danfoss Eco-termostater, som du indstiller og styrer enkeltvis, direkte på hver af dine radiatorer

  2) Danfoss Link Connect-termostater med tilhørende styringspanel, som giver dig mulighed for at styre varmen fra ét centralt sted i din bolig. Via panelet kan du nemt indstille og regulere varmen i hvert enkelt rum, og du kan tænde/slukke for enkelte enheder. Du kan også styre din varme via en app.

Skal du flytte?

Husk at melde flytning i god tid. Skal vi have det hele klart til indflytningsdagen, så skal du gøre det senest 2 uger, før du flytter. Er du allerede flyttet, så skynd dig at melde flytning, så vi kan få registreret din flytning med det samme.

Er du privatperson, så skal du melde flytning her.

Er I en virksomhed, så skal I melde flytning her.

 

Har du ændringer til din virksomhed?

Meld ændringer her

Hvad gør jeg, hvis jeg har strømsvigt?

Af kortet fremgår strømafbrydelser - både planlagte og akutte - hos alle netselskaber i landet. Indtast din adresse og tjek de aktuelle driftsinformationer for dit område.

Hvis du pludselig står uden strøm, skal du kontakte Modstrøm på 82 100 200. Ringer du uden for vores almindelige åbningstid, bliver du stillet videre til en døgnbemandet vagttelefon.

 

 • Kontakt Modstrøm

  Mail: kundeservice@modstroem.dk
  Telefon: 82 100 200 - mandag til torsdag kl. 9.00 til 16.00 og fredag kl. 9.00 til 14.00...  Afdelinger:

  Modstrøm Danmark A/S Hovedkontor
  Islands Brygge 43, 1. sal
  DK-2300 København S

  Modstroem Deutschland GmbH
  Amsinckstraβe 57
  DE-20 097 Hamburg
  Deutschland