Benchmarking over tid eller mellem enheder

Datalogning er et let og enkelt redskab, som giver dig overblik til at sætte ind der, hvor du bruger unødig meget strøm – fx hvis forbruget af tomgangsstrøm efter arbejdstid er usædvanligt højt eller hvis forbrugsmønstret i en af dine butikker adskiller sig fra de øvrige butikker. Så bliver det muligt at lokalisere kilden til det usædvanlige strømforbrug. Modstrøm har de nødvendige ressourcer, så du skal ikke afsætte ekstra ressourcer til overvågningen.

Processen er helt enkel:

1. Registrer dit energiforbrug.
2. Få overblik over dit forbrug til komfortkøling og rumvarme.
3. Få måned- eller ugentlige rapporter over dit forbrug.
4. Udnyt overblikket til at ændre adfærd, så du kan spare på din samlede energiregning.

Med en samlet pakke hos Modstrøm sørger vi for at sætte alt udstyret op (Datalogger og bimålere). Det hele fjernstyres via internet- eller mobiladgang, så vi kan aflæse data om dit strømforbrug og udarbejde nøgletal.

Godtgørelse af udgifter til rumvarme og komfortkøling

Når datalogningen registrerer og gemmer din virksomheds præcise forbrugsdata, bliver det muligt at få godtgjort dine elafgifter – fx fra din virksomheds forbrug til varmepumper, el-radiatorer eller aircondition.

Hvordan fungerer Modstrøms Datalogger?

Modstrøms Datalogger er en lille elektronisk boks, som tilkobles din eltavle og lagrer data om strømforbruget i din virksomhed.

Dataloggeren trækker tal fra en række bimålere, som monitorerer de forskellige strømgrupper i din virksomhed: Kølerum, kompressor, belysningsgruppe mv. Hver bimåler registrerer elforbruget hvert 15. minut.

Modstrøm henter data om dit elforbrug en gang i døgnet og laver herefter forbrugskurver for hver bimåler. Med løbende statistik om dit strømforbrug er det let at se, hvor du kan spare.

Datalogning af energiforbruget er en god forretning for både små og store virksomheder.