Din strømpris i detaljer

Du kan herunder se detaljerne for din Strømaftale

Elprisen er variabel og beregnes som en pris pr. kWh med transport og afgifter inkl. moms (f.eks. 2,09 kr./kWh Øst for Storebælt og 2,00 kr./kWh Vest for Storebælt) ekskl. abonnementer. Det betyder, at din samlede pris for levering af el fra Modstrøm udregnes på baggrund af følgende:

  • Markedsprisen angivet i kr./kWh (eksempelvis 0,96 kr./kWh Øst for Storebælt og 1,09 kr./kWh Vest for Storebælt). Denne fastsættes på baggrund af spotpriser fra elbørsen Nord Pool Spot time for time, Modstrøms avance samt eventuelle handels- og ubalanceomkostninger.
  • Transport og afgifter ekskl. netabonnement (eksempelvis 1,12 kr./kWh Øst for Storebælt og 0,92 kr./kWh Vest for Storebælt) Denne baseres på elnetselskabernes distributionstarif time for time, Energinets transmissionstarif samt tillæg for administration og tab ifm. fakturering og inddrivelse af tariffer og afgifter.
  • Obligatoriske abonnementer til elnetselskab (eksempelvis 25,37 kr./md)
  • Abonnement til Modstrøm: 10,00 kr./md

Alle priser er angivet inkl. moms