Indefrysning af energiudgifter

Privatkunder og virksomheder kan efter 1. november 2022 og frem til 31. oktober 2023 få indefrosset en del af regningen for elektricitet, hvis den gennemsnitlige pris pr. kWh ekskl. moms, tariffer og afgifter overstiger 80 øre pr. kWh.

Nedenfor kan du finde yderligere oplysninger om indefrysningsordningen.

Hvordan anmoder jeg om indefrysning?

Du anmoder om indefrysning ved at logge på ”min side”. Her vil du have mulighed for at tilmelde dig ved brug af MitID eller NemID, eller du kan vælge at få tilmeldingsblanket og aftale fremsendt med post eller på din e-mail. Vælge du at få aftalen fremsendt med post eller på e-mail, skal du udskrive blanketten, underskrive den og enten scanne eller sende den til Modstrøm sammen med en kopi af dit sygesikringsbevis og pas/kørekort.

Bemærk at hvis du er privatkunde, så skal anmodningen underskrives af den person der har det CPR-nr. der er registreret som disponent på aftalen ved Modstrøm. Er du erhvervskunde, skal den tegningsberettigede for det CVR-nr. der er registreret underskrive aftalen.

Component 12 – 1 (1)

Eksempel på udregning

Her kan du se et simpelt eksempel på en udregning af indfrysning på en månedlig strømregning.

Udregnet tager udgangspunkt i en privatkunde med et månedligt elforbrug på 4.000 kWh årligt.

Component 56 – 1

Beregning af omkostninger

Du skal selv vurdere om denne ordning er attraktiv for dig.

Generelt er det således, at hvis prisen på strøm bliver lav og man har et lavt forbrug, vil det være billigere at låne pengene i en bank, hvis man har den mulighed. Det skyldes, at en stor del af omkostningerne forbundet med ordningen, er uafhængig af det beløb der indefryses. Omvendt kan det være en attraktiv ordning, hvis man har et højt forbrug og forventer at prisen på strøm bliver høj.

Modstrøm har lavet en række beregninger, hvor du kan se, hvad omkostningerne vil være for dig, afhængig af dit forbrug og din forventning til prisudviklingen på strøm.

Component 56 – 2 (1)

Ofte stillede spørgsmål

I hvilken periode kan jeg indefryse energiudgifter over prisloftet?
Hvad skal jeg betale i rente for indefrysningen?
Skal jeg betale gebyr for at være tilmeldt indefrysningsordningen?
Hvordan beregnes prisloftet?
Hvordan kan jeg afvikle min indefrosne saldo?
Hvad sker der hvis jeg ikke betaler mine afdrag?
Kan jeg afmelde mig indefrysningsordningen?
Hvad sker der med saldoen hvis jeg flytter eller skifter elleverandør?