Egenproduktion spot

Hos Modstrøm Danmark A/S støtter vi gerne egenproduktion af el. Se hvordan du kan sælge din overskydende el til Modstrøm Danmark A/S.

Har du egne solceller på taget, på din mark eller en hustandsvindmølle på nettoordning, som producerer mere el end du selv kan bruge, har du mulighed for at sælge din overskydende el til Modstrøm Danmark A/S. Det kalder vi for 'Egenproduktion spot'.

Når du sælger din overskydende el til os foregår det således:

 • Du tilmelder dit solcelleanlæg eller din husstandsvindmølle til Modstrøm Danmark A/S.
 • Når vi har oprettet dig som producent, sender vi dig en kvittering på, at skiftet er gået igennem -det tager typisk et par uger.
 • Vi modtager herefter automatisk opgørelser over den overskydende strøm dit anlæg producerer som vi så kan sælge videre.
 • Vi afregner hver måned det beløb som du skal have. Beløbene lægger vi sammen, og sætter det ind på din bankkonto helt automatisk én gang i kvartalet.
   

Sådan afregner vi salget af din strøm.

Du får en spotpris*) på eksempelvis 200,00 øre/kWh.

Herfra fratrækkes:

 • 0,375 øre/kWh som er Energinets indfødningstarif
 • 0,75 øre/kWh som er Energinets ekstra indfødningstarif i produktionsoverskudsområder**
 • 0,20 øre/kWh som er Energinets balancetarif, samt
  5,0000 øre/kWh som er Modstrøm Danmark A/S balancetarif

** I produktionsområder med produktionsoverskud, tillægges Energinets ekstra indfødningstarif på 0,75 øre/kWh inkl. moms..            

Vi opkræver yderligere, på vegne af dit netselskabs indfødningstarif for elproducenter. Betalingen dækker drift og nettab og varierer mellem landets 40 netselskaber.  

Eksempel
Hvis dit solcelleanlæg i løbet af et år producerer 4.000 kWh til nettet, vil din afregning se således ud:

4.000 kWh (200 øre/kWh - 0,375 øre/kWh - 0,75 øre/kWh - 0,20 øre/kWh - 5 øre/kWh) / 100 = 7.747 kr.

Hertil kommer et månedligt abonnement på 10 kr. inkl. moms

Vi gør det nemt at skifte til Modstrøm Danmark A/S
Gennem tiden har staten haft mange forskellige afregningsgrupper, med forskellige tilskudsordninger. Når du tilmelder dig til Modstrøm A/S 'Egenproduktion Spot' behøver du ikke bekymre dig om hvilken afregningsgruppe du tilhører, det undersøger vi for dig. I det hele taget, tager vi os af alle administrative opgaver der er forbundet med et skift til Modstrøm Danmark A/S.

Velkommen til Modstrøm Danmark A/S

*) Børsprisen for el ændrer sig hele tiden og fastsættes ikke af Modstrøm Danmark A/S. Det er markedsprisen for el.
Modstrøm afregner denne time for time. Du kan løbende følge priserne på el-børsen her. Du kan også se de historiske priser. Ovenstående afregning gælder for alle nye kunder (samt fra 1/1-2020 for nuværende kunder).