Boligventilationsservice

Boligventilation hører til en af de ting, man ikke skænker en tanke i det daglige. Det forventes bare at fungere 100 procent – og det gør det normalt også, men kun hvis det får udført et jævnligt serviceeftersyn.

Boligventilationsservice til private boliger

Med service på dit ventilationsanlæg holder du energiudgifterne nede og sikrer at opretholde et godt indeklima. Vores specialister udfører serviceeftersyn på alle ventilationsanlæg i private boliger i hele landet.

Fordele ved Modstrøms klima Boligventilationsservice
Med vedligeholdelse af dit ventilationsanlæg sikrer du, at anlægget altid kører, som det skal. På den måde bruger anlægget mindst mulig energi, og det giver den mest optimale drift.

Skulle der opstå en akut situation, er vi ikke længere væk end telefon: 82 100 220

1.1 Ventilationsservice (1)

Ventilationsservice én gang om året

Vi anbefaler, at du får udført ventilationsservice én gang om året for at opretholde den mest optimale drift. Sørger du ikke for jævnlig service, kan du risikere, at fejl ikke bliver opdaget i tide, hvilket kan betyde unødige store reparationsudgifter og tabt energi.

Hos Modstrøm kan du tegne en serviceaftale på ventilationsanlæg, brugsvarmepumpe, luft til vand varmepumpe eller jordvarmepumpe.

Serviceaftalen kan tilpasses efter dine behov. Det gør, at du ikke skal bekymre dig om anlægget fungerer, som det skal og dette giver tryghed året rundt.

Service er ikke kun en anbefaling

Service på din brugsvandsvarmepumpe, luft til vand og jord til vand er ikke kun en anbefaling til dig som boligejer – det er også et lovmæssigt krav. Derfor er det vigtigt, at din varmepumpe får et årligt eftersyn så effektiviteten opretholdes.

Lovmæssigt krav

Det lovmæssige krav om et årligt eftersyn gælder brugsvandsvarmepumpe, luft/vand og jordvarmepumper med en fyldning kølemiddel på over 1 kg.

For brugsvarmepumper er fyldningen typisk under 1 kg kølemiddel, og der er derfor ikke noget lovmæssigt krav vedrørende serviceeftersyn

Ifølge bekendtgørelse nr. 100/2007, skal anlæg med fyldning større end 1 kg kølemiddel efterses mindst 1 gang årligt.

Eftersyn og vedligeholdelse m.v. af anlæg skal udføres af en person, som har fået den fornødne instruktion og øvelse i eftersyn og vedligeholdelse m.v. af den pågældende anlægstype.

Anlæg med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel, skal det årlige eftersyn udføres af en tekniker fra et firma som er ISO9001 certificeret.

Ifølge Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1019, skal jordvarmeanlæggets ejer, mindst en gang årligt lade anlægget efterse af en sagkyndig i jordvarmeanlæg.

Kort forklaring af lovgivningen og dit ansvar som anlægsejer

Serviceaftaler og priser

Hvis du ønsker mere information om ventilationsløsninger, har spørgsmål eller gerne vil have et uforpligtende tilbud, så kontakt Modstrøm på telefon 82 100 220 eller mail ventilation@modstroem.dk.

Eksempel på serviceaftale

Det årlige serviceeftersyn omfatter

Bliv kontaktet og hør mere om serviceaftaler til boligen

Telefonnummer *
Postnr. *

Ventilation

Luften i de rum, hvor vi opholder os har stor betydning for vores trivsel og velvære. Et godt og sundt indeklima med frisk luft påvirker os positivt. Vi føler os bedre tilpas og får større overskud.