Hvilken virksomhed drejer hevendelsen sig om?

Kundenummer
Firmanavn
CVR-nummer
Hvilken dato træder ændringerne i kraft?
Adresse
Kontaktperson
Telefonnummer
Bemærkninger

Kontaktoplysninger

Er virksomheden under konkurs eller gået i betalingsstandsning, skriv da kontaktoplysningerne på kurator. Har I solgt virksomheden så angiv den nye ejer.

Kontaktperson
CVR-nummer
Telefonnummer
E-mailadresse