Modstrøm køber Husets Web

I sommeren 2014 har el-leverandøren Modstrøm overtaget Husets Web, der udvikler software til energirenovering. Husets Web har udviklet værktøjet "Energiberegneren", der på 15 min. kan oplyse en husejer om, hvor energieffektiv husstanden er, og hvor meget der kan spares.

Modstrøm, som nu igennem en årrække har tilbudt sine kunder en række energibesparende løsninger, ser købet af Husets Web som endnu et skridt mod større energibevidsthed.

"Vi er glade for, at vi med Energiberegneren nu kan tilbyde vores kunder endnu en seriøs måde at spare på strømmen. Overtagelsen af Husets Web giver os mulighed for at fortsætte og italesætte en tiltrængt fornyelse i energibranchen, hvor energieffektivisering ved private og mindre virksomheder ellers ikke har været højt på dagsordenen", udtaler Anders Millgaard adm. direktør i Modstrøm.

Energiberegneren, som blandt andet bliver brugt af en række kommuner og fjernvarme-selskaber, anvendes online og henter informationer fra en række offentlige registre for at udarbejde en detaljeret energirapport. Efter 5 nemme trin, hvor forhold som isolering, elinstallationer, vinduer mm. bliver registreret, modtages energirapporten i løbet af få sekunder.

"Energiberegneren er et af de mest moderne og innovative redskaber til at analysere energibesparelser i boliger. Med Modstrøm kan Energiberegneren komme ud til tusindvis af mennesker og hjælpe med at realisere det store potentiale for energibesparelse, der er i Danmark. Derfor er jeg meget tilfreds med, at det er lykkedes at finde den rette partner til at fortsætte selskabets udvikling" - udtaler iværksætteren og erhvervsmanden bag Energiberegneren, Helge Munk.

Anders Millgaard ser også et stort potentiale i Energiberegneren: "Vores analyser viser at ca. 2/3-dele af alle danske boligejere kan drage fordel af energirenovering. Typisk må man investere mellem 75- og 100.000 kr., men samtidig er energibesparelsen så stor, at man faktisk får et større månedligt rådighedsbeløb - også selv om man mangler finansiering for at få opgaven udført. Modstrøm kan også være behjælpelig med finansieringen, hvis man ønsker det. "Alle husejere har mulighed for, ved at gå ind på modstroem.husetsweb.dk, selv at teste om en energirenovering kan betale sig for dem.

Om Modstrøm: Modstrøm er dannet i 2008 og er Danmarks første uafhængige og klimavenlige energiselskab. Vi konkurrerer med de eksisterende udbydere af strøm til gavn for både virksomheder, forbrugere og klimaet. Modstrøm tilbyder produkter til danskerne, der både gavner deres el-regning og klimaet.

Om Husets Web: Grundlaget for Husets Web er på kort tid med Energiberegneren at levere boligejeren en energirapport, der giver et godt overblik over de bolig-/energiforbedrings muligheder, den pågældende ejendom rummer, samt bistå boligejeren i det omfang behovet kræver, så forbedringerne kan gennemføres. Desuden vandt Husets Web IT- og Telestyrelsens Innovations-konkurrence samt ODIS i 2010.