CO2-indholdet i atmosfæren stiger med rekordhast

CO2-indholdet i atmosfæren stiger med rekordhast
For femte år i træk stiger mængden af CO2 i atmosfæren. Vores handlinger de kommende år bliver afgørende for fremtiden, siger dansk klimaforsker. Konsekvenserne i form af den globale opvarmning og det ekstremvejr, som følger med, rammer os snart for alvor - også i Danmark.

I både 2015 og 2016 har stigningen i CO2-indholdet været stejl. Den menneskeskabte udledning af CO2 fra især fossile brændsler, olie, kul og gas - har allerede ført til stigende vandstand, smeltende is, skrumpende snedække, stigende temperaturer i permafrostområder, færre frostdage.

 

De kommende år er afgørende
Men selv en brat opbremsning i vores udledning af CO2 ville ikke få betydning nu og her. Indholdet af CO2 i atmosfæren og varmen vil fortsat stige nogle år frem.

Til gengæld er de kommende år afgørende for anden del af dette århundrede - det, vi gør for at begrænse vores CO2-udslip nu, får stor effekt fra år 2050 og frem til 2100, som forskningen fokuserer på.

 

Danmark slipper relativt billigt
Forskere har tidligere peget på, at CO2-kurven skal knækkes allerede om tre år - i 2020 - og derefter skal den samlede, globale udledning falde, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at holde os inden for to grader i 2100.
Fremtidens stigende temperaturer får også konsekvenser for Danmark. Ekstremregn bliver generelt kraftigere, vintrene bliver mildere, somrene varmere, vandstanden stiger, og vi kan forvente flere og kraftigere storme. - Mange andre steder i verden kommer det dog til at se langt værre ud. Særligt i lande, hvor de ikke har ressourcerne til at sikre sig mod højere temperaturer, ændrede nedbørsmønstre, voldsommere vejr og stigende vandstande.

 

Hvad kan du gøre som virksomhed?

Der er flere måder at være med til at formindske CO2 udslippet. Som kunde hos Modstrøm med valg af Klimapakken er du med til at gøre en forskel for ozonlaget.

For at begrænse udledningen af CO2 kræver det ikke blot, at du som kunde sænker dit forbrug. Det kræver også, at andre tager aktiv del i ansvaret. Derfor opkøber vi CO2-kvoter modsvarende dit forbrug, helt op til 15.000 kWh pr. år. På den måde begrænser vi sammen CO2 udledningen, og du bidrager indirekte til øget behov for mere klimavenlig energiproduktion.

 

Læs mere om flere fordele ved valg af Klimapakken her

Kilde: DR