Energikilder i Danmark i 2020 - Hvilke driver dit hjem?

Hvilke energikilder vil på sigt bidrage til, at den globale temperatur ikke stiger mere end 2°C jf. Parisaftalen fra 2015, og hvilke er på vej til at blive udfaset? Dét, samt hvilke energikilder der til daglig driver vores hjem og industri, kan du lære mere om her.

Der findes overordnet 2 typer af energikilder: sort energi, også kaldet fossile brændstoffer, og grøn energi. De forskellige typer af energikilder kan du blive klogere på i det følgende.

Sort energi og fossile brændstoffer

Energikilderne under sort energi kaldes også for fossile brændstoffer. De primære energikilder indenfor fossile brændstoffer er olie, gas og kul. De er opstået for mere end 100 millioner år siden, ved at døde dyr og planter er blevet presset sammen i jorden over en lang periode, og derved blevet udsat for et enormt tryk. 

Det er den samme proces, der vil ske med de døde dyr og planter, der i dag lagres i jorden. Men da processen tager over 100 millioner år, er det altså ikke en vedvarende energikilde. 

Det er forudsagt, at olie og naturgasreserverne vil være opbrugt indenfor 40-60 år, hvis forbruget fortsætter som hidtil. For kul er estimatet mindst 200 år.

I dag supplerer gas, olie og kul ca. 80 % af verdens energiforbrug. Det er særligt lande med eksplosiv vækst, som Indien og Kina, der har et stort forbrug af fossile brændstoffer. Fossile brændstoffer bruges til alt lige fra produktion af elektricitet til forskellige former for brændstof, produktion af kemikalier og meget mere. Her kan du se en oversigt af det globale forbrug af energi: