Grøn omstilling - Initiativer i Danmark, EU og på globalt plan

Som kunde i Modstrøm er du med til at sikre en grøn omstilling i Danmark. Det er du fordi vi i Modstrøm hver dag arbejder mod vores vision om, at bæredygtighed skal kunne betale sig. Du vil derfor som kunde have mulighed for at gøre en forskel for klimaet. 

Det hele starter nemlig med at forholde sig til sit energiforbrug, fordi den billigste og eneste sande grønne kilowatt-time er den, du ikke bruger.

Men hvad er grøn omstilling? Og hvordan er du som kunde i Modstrøm med til at fremme den i Danmark?

Hvad er grøn omstilling?

Betegnelsen dækker over samfundets omstilling fra den hidtidige brug af ressourceintensiv energi til de mere ressourceeffektiv vedvarende energiformer. Altså det globale skift fra brug af fossile brændstoffer, som kul, gas og olie, til grønne energiformer som sol, vind og vand.

Grøn omstilling er alle de tiltag, der tages verden over for at afværge den forestående klimakrise. Tiltag under den grønne omstilling kan komme fra alle laf af samfundet:

Det offentlige

 • De årlige COP-møder, hvor verdens ledere samles for at blive enige om klimavenlige initiativer 
 • Håndværkerfradraget som er den danske regerings økonomiske støtte til montering af klimavenlige energiformer i private hjem

Erhvervslivet

 • De fleste virksomheder har i dag et CSR-program, der indeholder klimavenlige initiativer 
 •  Omlægning af produktionen til klimavenlig produktion

Privaten

 • Flere mennesker vælger at få installeret grøn energi på deres matrikel, eksempelvis solceller.
 • Flere vælger også at investere i en elbil og dermed mindske forbruget af olie

Grøn omstilling i Danmark

I 2008 blev der af den daværende regering i Danmark nedsat en Klimakommission. Formålet med kommissionen er at denne skal finde en løsning på, hvordan Danmark bliver uafhængig af fossile brændstoffer i fremtiden. Kommissionen består af ialt 10 forskere indenfor natur, klima og økonomi. 

Siden 2010 er Klimakommissionen kommet med forslag til, hvordan udledningen af drivhusgasser mindskes, og hvordan delen af vedvarende energi i Danmark øges.

Den grønne omstilling skal ifølge Kommissionen ske via energieffektiviseringer og en omlægning til vedvarende energikilder. Ved at effektivisere vedvarende energi vil efterspørgslen på “sort” energi falde og til sidst afskære økonomiens afhængighed af denne type energi.

Klimakommissionens målsætninger 

Regeringen og Klimakommissionen har sat en række meget ambitiøse mål for 2030:

 • Mindst 50 pct. af Danmarks energibehov skal dækkes af vedvarende energi i 2030

Status 2018: Andelen af vedvarende energi i Danmark dækker nu mere end 30 % af det samlede energiforbrug.

 • Kul skal være helt udfaset af elproduktionen frem mod 2030

Status 2018: i 2017 var CO2-udledningen fra det danske strømforbrug det laveste nogensinde. El fra vindmøller er i dag billigere end el fra kulkraftværker.

 • Stop for al efterforskning og boring efter olie, gas og skifergas på land og indre danske farvande

Status 2018: Den vedvarende energis fremtog i Danmark gør det mindre attraktivt og relevant at efterforske i olie, gas og skifergas

 • Danmark skal være et lavemissionssamfund uafhængigt af fossile brændsler i 2050

Status 2018: 2017 var det år, hvor den største mængde strøm blev produceret af vindmøller. Det var hele 43,4 %.

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Status på den grønne omstilling

Udover regeringens mål for Danmark har regeringen valgt at tllslutte sig en række mål for 2020 nedsat af EU:

 • Drivhusgasudledningerne fra de ikke-kvotebelagte sektorer skal reduceres med 20 pct. i forhold til 2005
 • EU’s energiforbrug skal være dækket af 20 pct. vedvarende energi
 • Forøgelse af energieffektiviteten med 20 pct.

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Status på den grønne omstilling

Danmark har allerede opfyldt flere af EU-målene for 2020, og er på mange forskellige parametre i front foran resten af EU-landene.  

Grøn omstilling - Hvad gør Modstrøm?

I Modstrøm ved vi, at den billigste og eneste sande grønne kilowatt-time er den, du ikke bruger. Det er derfor vores kompetente energivejleder hver dag rådgiver og vejleder vores kunder til, hvordan de bruger mindre strøm.

Modstrøm er Danmarks første uafhængige og klimavenlige elselskab, og vi bruger denne position til at sætte en grøn linje for alle elselskaber i Danmark. Det har vi gjort ved at udvikle en lang række klimavenlige produkter og services. Og så er vi det eneste elselskab, der tilbyder alle vores privatkunder en Sparegaranti.

Mindre forbrug – bedre for klimaet

Måden hvorpå vi energiforbedrer vores kunders boliger er b.la. ved følgende metoder:

 • Gratis energitjek af din bolig. Her kommer en af Modstrøms energivejleder ud og efterser din bolig, og finder ud af, hvordan strømforbruget kan nedjusteres
 • Klimavenlig isolering - Når vi i Modstrøm snakker isolering er det altid med henblik på, at klimaisolere så du får et mindre energiforbrug. Det er både godt for din varmeregning og miljøet.
 • Vejledning og distribution af Danfoss smarte termostater
 • Vejledning og opsætning af energibesparende luft til luft varmepumper og luft til vand varmepumper
 • Vejledning og opsætning af energibesparende solceller

Modstrøms sparegaranti

Vælger du at blive kunde med sparegaranti hos Modstrøm hjælper vi dig til at reducere dit energiforbrug, så det i sidste ende kan ses på din varmeregning. Det er kvaliteten af vores produkter og energivejleder, der udgør garantien for, at dit samlede energiforbrug vil falde.

Ved at blive kunde med sparegaranti vil du få et gratis online energitjek af din bolig lavet af Energiberegneren. Dernæst vil du få en personlig opfølgning på rapporten. 

Du vil også blive vejledt til et lavere forbrug med vores sparetips, sæsonbetonede energispareforslag, gode tilbud på produkter i Klimabutikken og målrettet rådgivning.

Med Klimapakken fremskyndes den grønne omstilling

Som kunde hos Modstrøm kan du vælge Klimapakken, som er et produkt, der gør det muligt for dig at spare på strømmen og gøre en indsats for miljøet. Klimapakken skiller sig ud, da en del af omsætningen herfra bliver brugt til at støtte op om energirreducerende tiltag, sm opkøb af CO2 kvoter.

Læs mere på vores klimapakke eller få et tilbud fra en af Modstrøms energivejledere nedenfor.

Bliv kontaktet og få et godt tilbud

Vil du høre mere om, hvordan Modstrøm kan hjælpe dig med din grønne omstilling og reducere dit energiforbrug, så du sparer på din energiregning, samtidig med at du skåner miljøet? Udfyld nedenstående formular og vi vil kontakte dig snarest muligt.

Når du udfylder formularen, afleverer du dine personlige oplysninger i vores varetægt. Vi lover at passe godt på dem. Læs vores betingelser her.