Typer af bæredygtighed

Bæredygtighed er blevet en ting, der fylder meget og som høres både på arbejdspladsen, ved spisebordet og i nyhederne. Et af emnerne indenfor bæredygtighed er, at vi generelt skal få mere bæredygtige forbrugsvaner. Det er en hel tankegang, der skal ændres radikalt, hvilket kan være utroligt svært for et vanedyr som mennesket. 

Men for overhovedet at være i stand til at ændre forbrugsvaner og blive mere bæredygtig, kræver det, at man rent faktisk ved, hvad der er bæredygtigt. Og hvad de mange typer af bæredygtighed som social, økonomisk, økologisk og æstetisk betyder. 

Du kan i dette indlæg blive klog på, hvad bæredygtighed er og lære om de forskellige typer af bæredygtighed.

  • Økologisk bæredygtighed
  • Social bæredygtighed
  • Økonomisk bæredygtighed
  • Æstetisk bæredygtighed

 

Hvad er bæredygtighed?

At noget er bæredygtigt betyder, at det indebærer holdbare positive resultater uden at ødelægge det foreliggende grundlag (ordnet.dk). Det er et holistisk begreb, hvor man skal kigge på det store billede og kan både bruges om miljøet, samfundet og økonomien. 

Det er dog oftest brugt i henhold til miljøet eller naturen, men man kan f.eks. også omtale en idé som værende bæredygtig. 

En form for bæredygtighed vi i dag hører meget om er menneskers daglige adfærd og handlinger. Eksempler på miljømæssige bæredygtige handlinger er at handle økologiske dagligvarer, tage cyklen til arbejde, bruge neutrale vaskemidler, mindske sit strømforbrug og huske at affaldssortere. 

Den miljø-fokuserede art af bæredygtighed er altså den mest gængse brug af begrebet. Men for at gøre det en smule mere komplekst findes der andre grene indenfor bæredygtighed. De vil blive gennemgået i det følgende.

Økologisk bæredygtighed

Denne vinkel af bæredygtighed er et udtryk for en persons, kulturs eller teknologis værnen om miljøet og naturen. Det er denne type bæredygtighed vi ofte hører omtalt i medierne med budskabet om, at vi alle skal leve mere bæredygtigt. 

Initiativer indenfor økologisk bæredygtighed kan tages enten af privatpersoner, virksomheder eller på nationalt plan. Et af de største initiativer vi har set indenfor økologisk bæredygtighed må være de årlige COP-møder, der samler alle verdens ledere med formålet om at sætte klimavenlige mål. 

Man kan argumentere for at denne type bæredygtighed er den vigtigste, da klimaet og planeten er en forudsætning for, at vi kan snakke om social, økonomisk og æstetisk bæredygtighed, som vil blive redegjort i det næste.

Social bæredygtighed

Denne type bæredygtighed omhandler aktiviteterne der gør, at den nuværende generation samt de fremtidige kan leve i sunde og velfungerende samfund. 

Socialt bæredygtige aktiviteter kunne således være inklusion af alle samfundsklasser, diversitet i et samfund, trygge omgivelser for alle osv. For at få et bæredygtigt samfund kræver det, at de beslutninger regeringen og store virksomheder tager kommer alle samfundslag til gode. Og ikke kun det øverste lag, som er virkeligheden i visse samfund i dag.

Et bæredygtigt samfund er altså et, hvor alle lag lever et forudsættende og sundt liv. På den måde vil samfundet overleve og være bæredygtigt til langt ud i fremtiden.  

Der har ikke hidtil være så meget fokus på denne type bæredygtighed, men med FN’s verdensmål er der lavet om på dette. Det er f.eks. mål 3; Sundhed og Trivsel og mål 10 Mindre Ulighed, der sætter socialt bæredygtighed på dagsorden.  

Mennesket en afgørende faktor for realiseringen af et bæredygtigt samfund.  

Økonomisk bæredygtighed

Når man snakker om økonomisk bæredygtighed gælder det om at have de langsigtede briller på. Den generelle betydning handler nemlig om, at økonomien enten internt i en virksomhed eller på nationalt plan, skal holdes på samme plan eller øge sin værdi i fremtiden. 

Skal vi kigge på begrebet i henhold til miljøet er det særligt relevant at tage de langsigtede briller på. Der er nemlig oftest ikke en kortsigtet økonomisk gevinst ved bæredygtige initiativer. Dels er det fordi mange bæredygtige teknologier er forholdsvist nye og omkostningstunge at arbejde med.

For at se den økonomiske bæredygtighed er det derfor vigtigt at se økonomien i et makroperspektiv. Hvis vi kigger på miljøet som eksempel på økonomisk bæredygtighed er et grønnere og sundere miljø mindre slidende på naturen og der er derfor færre oprydningsomkostninger på sigt.

Staten spiller en vigtig rolle ift. at få den økonomiske bæredygtighed bragt mere i spil. Da det er meget langsigtede økonomiske gevinster, der er ved bæredygtighed, kan regeringen sætte yderligere skub i incitamenterne ved økonomisk bæredygtig.

Et eksempel på et økonomisk bæredygtigt initiativ var, da regeringen valgte at fjerne afgiften for elbiler, sådan at der udover et bæredygtigt incitament også var et økonomisk incitament for at investere i disse.

Private virksomheder inden for alle brancher - alt fra IT-konsulenthuse til tøj- og madproducenter - kan også spille en vigtig rolle ved at indtænke bæredytighedsaspektet i fx løsninger og produkter til kunder og de interne procedurer i virksomheden. 

Æstetisk bæredygtighed

Vores forbrug er i dag højere end det nogensinde har været. Det gælder både forbruget af tøj, rejser, mad og materielle ting. Den æstetiske bæredygtighed målretter sig dette overforbrug, særligt det af tøj og materielle ting. Denne form for bæredygtighed handler b.la. om, hvordan man via tidsløst design og holdbarhed kan sænke forbruget.

For det er normen at selvom et produkt stadig virker efter hensigten, så bliver det udskiftet når der kommer en ny model på markedet. Tænk f.eks. Smartphones, som ofte bliver udskiftet med en ny model, selvom den gamle stadig fungerede fint. I det tilfælde kunne man med fordel få Smartphonen repareret og spare på sit forbrug.  

Det er et stort paradoks for virksomheder at udøve æstetisk bæredygtighed, da det selvsagt er ved at sælge nye produkter, at virksomheder tjener penge. Men noget virksomhederne kan gøre, er at sørge for at deres produkter er nedbrydelige eller genanvendelige til ny produktion. På den måde vil produkterne indgå i en genbrugelig cyklus. Mange virksomheder opfanger dog heldigvis i dag det store spild, der kan være i at have nye varer hver sæson. Disse virksomheder har fx stort fokus på bæredygtig mode og sælger tøj fra tidligere sæsoner eller genbrugstøj. 

Gør dit hjem bæredygtigt

Ønsker du at gøre dit hjem mere bæredygtigt findes der 3 måder, hvorpå du kan gøre den energi dit hjem bruger mere grøn:

Termostat: Har dit hjem en radiator, kan du allerede nu anskaffe dig Danfoss' intelligente termostat. Den sørger for at justere varmen i din radiator, så du ikke bruger unødvendig strøm. Glemmer du f.eks. at slukke radiatoren mens vinduet er åbent, justerer produktet sig selv automatisk. Den intelligente termostat sørger således for, at du får en billigere strømregning og et mere bæredygtigt hjem.

Strøm: At nedjustere sit strømforbrug er godt for miljøet, men det kan være svært at vide, hvordan man rent faktisk gør dette. En af de mest sikre metoder er at blive vejledt af en, der er ekspert i grøn strøm

Ønsker du at modtage kyndig vejledning i, hvordan du kan nedjustere dit strømforbrug kan du vælge at følge linket her.

Solcelleanlæg: Bor du i hus har du mulighed for at få installeret et solcelleanlæg og producere din egen strøm ved hjælp af sollys. Det er en investering, der kan nedsætte dit strømforbrug og elregning betydeligt. 

Bliv kontaktet og få et godt tilbud

Vil du høre mere om, hvordan Modstrøm kan hjælpe dig med din grønne omstilling og reducere dit energiforbrug, så du sparer på din energiregning, samtidig med at du skåner miljøet? Udfyld nedenstående formular og vi vil kontakte dig snarest muligt.

Når du udfylder formularen, afleverer du dine personlige oplysninger i vores varetægt. Vi lover at passe godt på dem. Læs vores betingelser her.